Agro savjeti

Visoke temperature direktno i indirektno umanjuju prinos paprike i paradajza

Svaku fazu rasta i razvića biljaka karakterišu tzv.aktivne temperature, odnosno one koje omogućavaju biljkama prelaz u narednu fazu razvića. Aktivnom temperaturom smatra se svaka temperatura iznadbiološkog minimuma, tj. temperature iznad koje se odvija neki fiziološki proces. Specifičan je za svaku biljnu vrstu, a često i sortu. Prekomjeran porast temperatura usporava rast, a…
Opširnije