Pijačni barometar 03.10.2017. | Agroportal.ba
Agro vijestiPijačni barometar

Pijačni barometar 03.10.2017.

Rb. Naziv Cijena 1/kg. KM
1 Prasad 2,80 – 3,00
2 Tovne svinje (u klasi) 3,10 – 3,30
3 Tovne svinje (bez klase) 2,00 – 2,20
4 Krmače 2,10 – 2,30
5 Jagnjad 5,00
6 Ovce 3,00
7 Telad – ženska 7,00 – 7,50
8 Telad – muška 8,00 – 8,50
Shares
Slične objave
Agro savjetiAgro vijesti

Saharski pijesak i ribolov

Agro vijesti

Sastanak na temu protesta poljoprivrednika u Odžaku