Program samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2018. godini | Agroportal.ba
Agro oglasiAgro vijesti

Program samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2018. godini

Kako smo juče i najavili, Vlada Brčko distrikta usvojila je “Program samozapošljavanja u poljoprivredi“. Agroportal Vam u nastavku donosi kriterijume i uslove za učešće u programu. 

Cilj programa

Cilj programa je doprinos razvoju poljoprivrede Brćko distrikta BiH, kroz stvaranje uslova za samozapošljavanje lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta. Razvoj se ogleda u vidu finansijske podrške za lica koja otpočinju ili su otpočela poljoprivrednu proizvodnju.

Korisnici programa

  • Korisnici programa mogu biti nezaposlena lica koja ispunjavaju opšte kriterije iz ovog programa. 
  • Korisnici programa mogu biti i lica koja su registrovala poslovnu djelatnost u 2018.godini, do dana objavljivanja javnog poziva. 

Opšti kriterijumi za izbor kandidata su:

a) da lice ima prijavljeno prebivalište na području Brčko distrikta BiH, najkraće od 31.12. 2014. godine;

b) da se lice prije registracije djelatnosti vodilo u evidenciji lica koja aktivno traže zaposlenje u Zavodu, izuzev lica koja su kod registrovanih poslovnih djelatnosti

Pročitajte još...   Sjetva kukuruza završena na 90 odsto planiranih površina

c) da lice pokreće djelatnost iz oblasti poljoprivrede navedenih u članu 2 stav (1) tačka c)

d) da je lice upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili Registar klijenata u Distriktu;

e) da lice ima dokaz o pravu vlasništva ili pravo korištenja poljoprivrednim zemljištem isključivo na teritoriji Distrikta;

Namjena odobrenih sredstava

Sredstva po ovom Programu, korisnicima sredstava mogu biti odobrena za:

a) Nabavku opreme u 100 % iznosu, od odobrenog iznosa,

b) Troškove zakupa, uređenja i izgradnje objekta u poljoprivredi u iznosu koji ne prelazi 30 % odobrenog iznosa,

c) Nabavku repromaterijala u iznosu koji ne prelazi 30 % odobrenog iznosa,

d) Ostalo ( sitan alat, certificiranje i sl.) u iznosu koji ne prelazi 40 % odobrenog iznosa.

Pročitajte još...   "Farmofit" novim investicijama do boljeg kvaliteta

Sredstva po ovom Programu se ne mogu koristiti za upis u sudski registar preduzeća.

Sredstva za realizaciju Programa

Ukupan iznos sredstava za realizaciju Programa u iznosu od 500.000,00 KM obezbijeĎen je Budžetom Brčko distrikta BiH za 2018. godinu. 

Sredstva za realizaciju Programa se dijele na slijedeći način:

  • sredstva u iznosu od 80 % (400.000,00KM)su namijenjena za aplikante iz člana 2. stav (1) Programa
  • sredstva u iznosu od 20 % (100.000,00KM) su namijenjena za aplikante iz člana 2. stav (2) Programa

U koliko sredstva po jednoj od predloženih lista ne budu u cijelosti utrošena, ista se mogu preusmjeriti na listu na kojoj je veće interesovanje aplikanata.

Kompletan “Program samozapošljavanja u poljoprivredi” možete preuzeti ispod: 

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://agroportal.ba/wp-content/uploads/2018/11/Samozapošljavanje_Kriterijumi_2018_Agroportal.pdf” icon=”” target=”false”]Program samozapošljavanja u poljoprivredi 2018. godina[/button]

Shares
Slične objave
Agro vijesti

Proizvodnja uljarica u Lijevče polju sve zastupljenija

Agro vijesti

Ljubav prema proizvodnji piva iznjedrila zanatsku pivaru