Agro savjetiAgro vijesti

Ovo niste znali o ljutoj paprici

Kapsaicin papričicama daje ne samo ljutinu, nego i posebna ljekovita svojstva zbog kojih ih možemo svrstati među najzdravije namirnice svijeta. Ljuta paprika direktno utiče na pojačano lučenje serotonina, dopamina, oksitocina i endorfina, hormona zaduženih za naša lijepa osjećanja. Djeluju antiupalno Zahvaljujući kapsaicinu, ljute papričice imaju antiupalna svojstva. Kapsaicin…
Opširnije
Agro savjetiAgro vijesti

Kako zaštiti usjeve od visoke teperature i suše

Visoka temperatura čini štete i kad biljke imaju dovoljno vode na raspolaganju pa toplinski šokovi zbog porasta atmosferskih temperatura postaju jedan od glavnih ograničavajućih činioca za produktivnost biljaka širom svijeta. Toplinski stres Toplinski stres ometa sintezu bjelančevina inaktivirajući brojne enzime. Izaziva oksidativni stres, oštećuju membrane, ograničava diobu stanica…
Opširnije
Agro savjetiAgro vijesti

Primjena totalnih herbicida u suzbijanju korova na strništu

Žetva strnih žita u Semberiji je završena i postavlja se pitanje šta raditi dalje što se tiče korovskih vrsta. U ovom trenutku s na primjenu totalnih herbicida na bazi aktivne materije glifosat. Sve to u cilju suzbijanja svih korovskih vrsta. U prethodnom periodu palo je dosta kiše koja je isprovocirala nicanje većeg broja korova na strništu. Pogotovo onih sa dobro razvijenim…
Opširnije
Agro savjetiAgro vijesti

Bijela leptirastra vaš – štetočina koja uništava povrće

Bijela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) polifagna je vrsta i hrani se na brojnim gajenimi korovskim biljkama. Najveće štete pričinjava naparadajzu, krastavcu, paprici i dr. Gotovo svi stadijumi su štetni osim jaja.Sišu sokovebiljaka, uslijed čega biljke gube normalnu boju i postepeno žute. Pri jačem napadu pojedinačno lišće propada ili se suše čitave…
Opširnije