Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja informacija sa portala www.agroportal.ba podliježe dole navedenim uslovima. Fotografije, podaci i informacije objavljeni na portalu www.agroportal.ba ne smiju se reprodukovati. Niti dijeliti ili na bilo koji način koristiti bez saglasnosti nula49 sp. Niti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu nula49 sp. Takođe niti bilo kojoj trećoj strani. Fotografije, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava. Te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica. Te prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

nula49 sp se u potpunosti odriče svake odgovornosti. Koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica. Za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ovih web stranica. Te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Stavovi i mišljenja autora tekstova su lični i ne odražavaju stavove redakcije portala. Komentari objavljeni na portalu ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni drugih korisnika portala.