Cijena žitarica 29.11. – 03.12.2021. | Agroportal.ba
Pijačni barometar

Cijena žitarica 29.11. – 03.12.2021.

Na novosadskoj Produktnoj berzi, u prvoj nedelji decembra, zabilježen je pad cijena žitarica – kukuruza i pšenice. Ukupan promet je iznosio 4.900 tona (+72,29%), čija je finansijska vrijednost iznosila 182.855.500,00 dinara (+44,49%).

cijena

Foto: Produktna berza Novi Sad

Pšenica

Pšenica nakon kontinuirnog rasta u prethodnom periodu, bilježi korekciju cijene na niže. Bez obzira na ovakvu okolnost, ova žitarica je uzela najveći količinski primat u trgovanju sa ukupno prometovanom količinom od 4.050 tona. Realizacija berzanskih ugovora se kretala u cjenovnom rasponu od 32,00 do 33,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cijena je iznosila 32,48 din/kg bez PDV-a, što predstavlja pad od 1,25% u odnosu na prethodnu nedelju. Osim na domaćem, ovakav cjenovni trend je bio korelativan sa dešavanjima i na ino tržištu.

Pročitajte još...   Pijačni barometar 27.10.2020. godine
Kukuruz

Na tržištu kukuruza, zabilježena je smanjena aktivnost robno-berzanskih učesnika. Cijena na domaćem tržištu, još uvijek nije prihvatljiva za kupce na FOB-u, što utiče na tražnju. Ponude u zavisnosti od brzine preuzimanja, kretale su se u cjenovnom rasponu od 26,00 do 27,00 din/kg bez PDV-a, što ukazuje na mogući pad cene. Kukuruzom sa povećanim procentom vlage na paritetu CPT, trgovalo se na cjenovnom nivou od 26,30 din/kg bez PDV-a.

Soja

Početkom nedelje, izostanak ponude sojinog zrna je bio primjetan. Intenzivnija tražnja, uticala je na uzlazni trend ove uljarice. Berzanski ugovori su zaključeni po jedinstvenoj cijeni od 74,50 din/kg bez PDV-a, što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cijenu. Strukturu kupaca su uglavnom činili domaći prerađivači i trgovci. Međutim, krajem nedelje, došlo je do smirivanja tržišta. Ponude na nižem cjenovnom nivou od realizovanih nisu rezultirale zaključenjem ugovora. Statistički, u odnosu na prethodni upoređujući podatak, cijena je viša za 1,02%.

Pročitajte još...   Pijačni barometar 16.03.2021. godine
Ječam

Stočni ječam je prometovan po cijeni od 28,30 din/kg bez PDV-a.

Produktna berza Novi Sad
+381 21 442 935
office@proberza.co.rs
www.proberza.co.rs
0Shares
Slične objave
Pijačni barometar

Slaba ponuda i potražnja soje

Pijačni barometar

Kukuruz i dalje dominira na berzi