Ishana krava u suvostaju i neposredno nakon telenja | Agroportal.ba
Agro savjeti

Ishana krava u suvostaju i neposredno nakon telenja

Poštovani farmeru, u suvostaju u isto vrijeme završavamo i započinjemo proizvodnju. Drugim riječima proizvodnja mlijeka počinje u trenutku kada kravu zasušimo, a ne kad se oteli.

Kako to?

Poznato je da krava u suvostaju odmara vime. Taj odmor znači obnovu vimena i pripremu za novu laktaciju poslije telenja.

Zašto odmara vime?

U vrijeme dok krava proizvodi mlijeko, vime je jako opterećeno. Samo za primjer opterećenosti vimena navodimo:

Da bi krava dala 20 litara mlijeka mora joj se dnevno – preraditi 7000-8000 litara krvi. Stoga, neodmoreno (umorno) vime, ono koje je muženo do samog poroda ili blizu tog datuma uzrokuje smanjenje proizvodnje mlijeka u toj laktaciji, ali i nekoliko laktacija poslije, čak do 30%.

Prije samog zasušivanja treba:

 • Voditi brigu o kondiciji krave,
 • Redovno voditi podatke o pripustu,
 • Zasušiti kravu 60 dana prije telenja i gledati da zasušenje traje što kraće
 • Koristiti preventivno antibiotike prlikom zasušenja
Pročitajte još...   Poljoprivrednici očajni zbog sve većeg broja štetočina

Od trenutka zasušenja do 14 dana prije telenja

 • Kravu hraniti kao da daje 4-6 litara mlijeka na dan,
 • Smanjiti količinu sočnih hraniva,
 • Davati sijeno lošijeg kvaliteta pa čak i slamu,
 • Davati mineralno-vitaminski dodatak

Od 14 dana prije telenja do telenja i oko telenja

 • Poboljšati kvalitet hrane,
 • Ostati na istoj količini hraniva kao u razdoblju prije,
 • Povećati udio koncetrata 2-3 kg/dan,
 • Kvalitetno sijeno davati po volji
 • U ovom periodu ponuditi hraniva koja će biti osnov ishrane u periodu posle telenja,
 • Dvije sedmice prije telenja dobro je kravi dati inekcijom dozu selena i koktel vtamina A D3 i E.

Period nakon telenja

Krava je sposobna i voljna ponovo jesti 6-8 sati nakon telenja, to je vrlo važno razdoblje kada krava mora biti hranjena kvalitetno

Oko 14 dana nakon telenja kravi treba davati isti obrok kakav je bio prije telenja

Pročitajte još...   Topli martovski dani izmamili poljoprivrednike na njive

14 dana nakon telenja počnite povećavati obrok kravi tako da do 30-ak dana po telenju krava uzima puni obrok koji ide oko 4 mjeseca nakon telenja.

ZAKLJUČAK

Ne debljati kravu u suvostaju (debela krava nije mjerilo uspjeha, pogotovo u proizvodnji mlijeka),

Kod predebelih krava, poznato je i dokazano, pojavljuju se češće sledeći problemi:

teška telenja (zamašćenje porođajnih puteva )

manja proizvodnja mlijeka u prvim mjesecima laktacije,

smanjen apetit,

manje otporne na bolesti ( ketoza, sindrom debelih krava )

Ne forsirati maksimalnim obrokom odmah poslije telenja (ona tada nije u stanju iskoristiti hranjivu vrijednost punog obroka, niti ima apetit da ga pojede)

Prirodno je da krava nakon telenja krava izgubi određenu težinu (da omršavi) mršavljenje u to vrijeme nije znak bolesti.

Shares
Slične objave
Agro savjeti

Uzgoj paprike na otvorenom

Agro savjeti

Poslije kiša obavezna kultivacija usjeva