Mesopromet nema imovine, dugovi nenaplativi | Agroportal.ba
Agro vijesti

Mesopromet nema imovine, dugovi nenaplativi

Okružni privredni sud u Bijeljini otvorio je direktni stečaj nad imovinom bijeljinskog “Mesoprometa”, te utvrdio da ovo preduzeće nema imovine, ali ima dugove i blokirane račune.

Preduzeće je osnovano 2015. godine, osnovna djelatnost bila mu je klanje junadi i svinja, prodaja i prerada mesa, te proizvodnja polutrajnih mesnih proizvoda, a problemi u poslovanju počeli su početkom ove godine.

Sud u obrazloženju navodi da je Cvjetko Marić, direktor preduzeća, podnio 30. juna ove godine prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću “Mesopromet” Bijeljina.

Iz navoda predlagača, koga je Sud saslušao na usmenoj raspravi, Sud je utvrdio da su računi blokirani više od tri mjeseca, da Društvo nema ni pokretne ni nepokretne imovine, dok obaveze Društva postoje prema ‘Elektrodistribuciji’ oko 50.000 KM, a obaveze prema radnicima, PU i UIO BiH su većim dijelom izmirene. Dugovanja trećih lica prema Društvu postoje, ali su nenaplativa, navodi se u obrazloženju Okružnog privrednog suda u Bijeljini, koje je u posjedu “Nezavisnih“.

Sud konstatuje da je razlog za otvaranje stečajnog postupka platežna nesposobnost stečajnog dužnika.

Stečajni dužnik je platežno nesposoban ako 60 dana neprekidno ne izmiruje svoje dospjele novčane obaveze ili je račun stečajnog dužnika blokiran 60 dana neprekidno, pojašnjavaju iz Okružnog privrednog suda u Bijeljini.

Kako se dodaje, imajući u vidu da je žiro račun dužnika blokiran duže od 60 dana, Sud je otvorio stečajni postupak nad ovim stečajnim dužnikom bez pokretanja prethodnog postupka.

Pročitajte još...   „Novi Žitopromet“ ponovo kreće sa radom (VIDEO)

Za stečajnog upravnika, kako se napominje, Sud je imenovao Biljanu Cacanović iz Bijeljine. Njoj je sudskim rješenjem dato nekoliko obaveza.

Stečajni upravnik je obavezan odmah nakon stupanja na dužnost ući u posjed imovine koja spada u stečajnu masu, upravljati njome, po mogućnosti nastaviti poslovanje do izvještajnog ročišta, ako to ne šteti stečajne povjerioce, detaljno popisati stečajnu masu i predati stečajnom sudiji najkasnije u roku od 45 dana od dana imenovanja, ističu iz Suda.

Stečajni upravnik dužan je sastaviti i popis svih povjerilaca stečajnog dužnika za koje je saznao i do kojih je došao uvidom u knjige i poslovnu dokumentaciju stečajnog dužnika.

Stečajni upravnik dužan je sastaviti popis i svih potraživanja povjerilaca, radnika i ranijih radnika stečajnog dužnika dospjelih do otvaranja stečaja.

Danom otvaranja stečajnog postupka, a to je 21. septembar, prestali su svi ugovori o radu radnika, a stečajni upravnik ih je dužan pismeno obavijestiti o prestanku radnog odnosa.

Stečajni upravnik može zaključiti nove ugovore o radu sa licima koja su potrebna za odvijanje stečajnog postupka, ističu iz Suda.

Cacanovićeva je kazala da ona trenutno čeka da inspekcije završe svoj dio posla.

U toku je kontrola koju vrše Poreska uprava i Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Dakle, inspekcije još nisu obavile svoj dio zadatka i preuranjeno je da vam govorim nešto više o tome. Još nisu završene ni prijave potraživanja, navela je Cacanovićeva.

Inače, Okružni privredni sud u Bijeljini pozvao je povjerioce da prijave ovom sudu svoja potraživanja u dva primjerka sa dokazima o osnovanosti potraživanja.

Pozivaju se povjerioci da izvrše uplatu sudske takse na ime prijave potraživanja i to u vrijednosti od jedan odsto od visine prijavljenog potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50 ni veća od 10.000 KM, naveli su iz Okružnog privrednog suda u Bijeljini.

Sud je pozvao i lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.

Pročitajte još...   Nova šansa za giganta iz Bijeljine, okončana agonija radnika

Ročište na kojem će biti ispitana prijavljena potraživanja zakazano je za 17. novembar u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini. Ročište povjerilaca na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka zakazano je za isti dan na istom mjestu, odmah nakon ispitnog ročišta.

0Shares
Slične objave
Agro vijesti

Nove tehnologije na novosadskom poljoprivrednom sajmu - Dronovi, roboti, električna vozila...

Agro vijesti

Za nabavku bjeloruskih traktora šest miliona KM