Agro vijesti

Prihvaćen plan izvoza peradi iz BiH na tržište EU-a

Nakon što je Kancelarija za veterinarstvo BiH pripremila Akcioni plan za rješavanje preporuka misije Direktorata za zdravlje i hranu, analize i revizije Evropske komisije, koja je provedena u periodu od 28. maja do 1. juna 2018, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zvanično je obaviješteno da je prihvaćen akcioni plan izvoza mesa peradi na tržište Evropske unije, piše…
Opširnije