Agro savjeti

Ishrana muznih krava u periodu tranzicije

Period tranzicije kod muznih krava počinje 20 dana prije telenja i traje do 21 dana nakon telenja. Najvažnije je održati krave u dobroj tjelesnoj kondiciji. Ona je ključ za preovladavnje problema u ovom periodu. Kondicija krava u ovom periodu mora biti 3,0 BCS (body score conditions). To znači da krave ne smiju biti ni mršave ni debele. Ishrana Krave u ovoj fazi držati odvojeno od krava…
Opširnije