Agro oglasiAgro vijesti

Novi "Pravilnik o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu" u Brčko distriktu

Pravilnikom o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu utvrđuju se: namjena podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji, subjekti koji imaju pravo na podsticaj, postupak za njegovo ostvarivanje, opšti i posebni kriterij za ostvarivanje podsticaja, nadzor, kontrola, način isplate i obaveze koje korisnik mora ispuniti nakon dobijanja podsticaja. Pravilnik…
Opširnije