Agro savjetiAgro vijesti

Proizvodnja goveđeg mesa

Uspješna proizvodnja goveđeg mesa na farmama zavisi u velikoj mjeri od genetskog potencijala i koncepta tehnologije tova. Tovna rasa i melezi Genetski potencijal, za intenzivnu proizvodnju, su tovne rase goveda i njihovi melezi. I melezi ( dvorasnih i trorasnih) mliječnih i tovnih rasa. Tovna rasa goveda odlikuje se visokim dnevnim prirastim. Odličnom konverzijom hrane. Visokim…
Opširnije