Agro savjeti

Korisne ptice u voćarstvu

U savremenom načinu voćarenja, bilo da je riječ o integralnoj ili organskoj proizvodnji, biološke mjere zaštite od štetnih organizama imaju prednost ispred hemijskih mjera. Korisne ptice Jedna od bioloških metoda suzbijanja štetnih insekata (savijača cvijeta i lista, minera i dr.) u voćnjaku jeste pomoću ptica. Za većinu korisnih ptica savremeni voćnjaci, i pored izobilja hrane…
Opširnije