Agro savjetiAgro vijesti

Uticaj niske temperature na domaće životinje

Moderna tehnologija uzgoja i intenzivna govedarska proizvodnja uslovile su način izgradnje štala, kao i tehnologije koje su u njima. U objektima koji su nedovoljno obezbijeđeni od spoljašnjih klimatskih faktora, povećavaju se potrebe za dodatnim regulisanjem mikroklime u štali, kao što su ventilatori, raspršivači itd. Držanje krava u štalama, ne podrazumijeva samo zaštitu životinja od…
Opširnije
Agro savjetiAgro vijesti

Priručnik za proizvođače mlijeka

Cilj ove publikacije je da u kratkim crtama predstavi zaključke projekta Unapređenja kvaliteta i kvantiteta mlijeka, koji se uz podršku projekta Sweden/USAID FARMA II sproveo u Kalinoviku u periodu juli – septembar 2020. godine. Priručnik je podijeljen u 7 tematskih…
Agro oglasiAgro vijesti

200 steonih junica za male farmere u RS

Kako bi pomoglo razvoj ruralnih područja u istočnom dijelu Republike Srpske, resorno ministarstvo je preko svojih nadležnih republičkih institucija nabavilo 200 steonih junica simentalki, koje će u narednom periodu biti podijeljene malim farmerima na području…