Agro vijesti

Agrar nije samo njiva i motika

Sa ciljem privlačenja mladih u amfiteatre Poljoprivredni fakultet u Banjaluci nastoji srušiti stigmu da je proizvodnja hrane isključivo posao na njivi sa motikom u ruci, već je zapravo najvažnija i najstarija djelatnost koja će taj status zadržati u budućnosti jer je poljoprivreda strateška grana ekonomije svake zemlje svijeta. Prodekan za nastavu i studentska pitanja Poljoprivrednog…
Opširnije