Agro vijesti

Prednacrt Zakona o vodama Brčko distrikta BiH dostavljen na komentare

U skladu sa članom 15 Odluke o proceduri izrade zakona i drugih propisa (“Službeni glasnik Brčko distrikata BiH” 33/20) i članom 87 Jedinstvenih pravila i procedure ia izradu zakona i drugih propisa Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikata BiH” 1/12), objavljen je Prednacrt Zakona o vodama Brčko distrikta BiH radi obavljanja konsultacija. Vaše…
Opširnije