Agro savjeti

Tehnika zaštite voćnjaka od mraza pomoću vatri

Tehnika zaštite voćnjaka od mraza pomoću vatri zahtjeva pažnju i sigurnost pri radu.  Primjena vatri zasniva se dvojnom efektu: prvi je direktno izračivanje toplote na okolna stabla, a drugi efekat nastaje miješanjem vazduha unutar konvekcionog sloja. Efekat miješanja vazduha nastaje kada se topao vazduh od vatre diže uvis – sa podizanjem toplog vazduha on se hladi i postepeno dostiže…
Opširnije