Vlada FBiH prihvatila Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH 2021-2027. | Agroportal.ba
Agro vijesti

Vlada FBiH prihvatila Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH 2021-2027.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, prihvatila Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH 2021-2027. godina, te utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog odluke o njenom usvajanju, saopšteno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Strategija je osnovni srednjoročni strateško-razvojni dokument kojim se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u Federaciji BiH u periodu usklađenom s trajanjem aktuelne Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije do 2027. godine, kao i način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za provedbu, monitoring, evaluacija i izvještavanje.

Strategijom je predviđeno stvaranje sigurnijeg i predvidljivijeg ambijenta za poljoprivredne proizvođače, organizatore otkupa i prerađivače, u kojem mogu jasno vidjeti koje mjere će se provoditi i na koji način. Ovo bi trebalo olakšati planiranje proizvodnje, prodaje i investiranja, a u konačnici rezultirati zdravim i održivim razvojem poljoprivrednog sektora u cjelini.

Ovaj dokument stavlja naglasak na podizanje kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te smanjenje negativnih utjecaja na okoliš. Kao prioritet navodi se i razvoj poslovanja poljoprivrednih zadruga i organiziranje poljoprivrednika u okviru zadružnih organizacija. Također, direktna plaćanja se pojednostavljuju i pretvaraju u jedinstven sistem plaćanja po hektaru i grlu. Ovo ostavlja prostor kantonalnim ministarstvima da svoje specifične proizvodnje dodatno podrže iz svojih budžeta, a da svi proizvođači na prostoru Federacije imaju što ujednačenije uslove za proizvodnju s obzirom na stepen podrške.

Pročitajte još...   Đubrivo i insekticid: Upotreba mlijeka u organskoj proizvodnji

U obrazloženju je navedeno da je, u skladu s propisima, resorno federalno ministarstvo pribavilo mišljenje Federalnog zavoda za programiranje razvoja o provjeri usklađenosti teksta ove strategije sa Strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027. Konstatovano je da postoji međusobna usklađenost ova dva razvojna dokumenta, odnosno da se u procesu pripreme ove strategije vodilo računa o razvojnim pravcima i prioritetima na nivou Federacije BiH, uključujući i Okvir za implementaciju ciljeva održivog razvoja u BiH.

Također, osigurano je provođenje nezavisne prethodne (ex-ante) evaluacije nacrta strategije s ciljem utvrđivanja kvaliteta, relevantnosti i koherentnosti strateškog dokumenta, ali i mogućnosti provedbe strateških dokumenta i osiguravanje njihove usklađenosti s pravnim okvirom u FBiH.

Strategija nastoji preuzeti nova rješenja iz relevantnih uredbi Evropske unije, što znači da se pojavljuju nove ili drugačije mjere poljoprivredne politike za koje je potrebno stvoriti preduslove za njihovu provedbu. Navedeno je i da će usvajanjem strategije biti potrebno donijeti nove zakone o poljoprivredi i o novčanim podsticajima u ovoj oblasti.

Pročitajte još...   Pijačni barometar Bijeljina 02.04.2019.

Inače, na izradi strategije radilo je osam radnih grupa u kojima su bili angažirani profesori s poljoprivrednih fakulteta i zavoda. Ove radne grupe su prema prethodno definiranim temama (Voćarstvo i vinogradarstvo, Ratarstvo i povrtlarstvo, Animalna proizvodnja, Prehrambena industrija, Prirodni resursi, Poslovno okruženje, Ruralni razvoj i Ribarstvo) sačinile nacrt teksta u skladu s projektnim zadatkom i predlošcima koje je kao osnovu rada definirao centralni tim za izradu strategije.

U fazi izrade ove strategije obavljene su i sve potrebne propisane konsultacije sa zainteresiranom javnošću a izradu same strategije sufinancirala je i Europska unija sredstvima iz projekta EU4AGRI.

Strategija podrazumijeva povećanja izdvajanja budžetskih sredstava za poljoprivredu. Tako je planirano da se svake godine budžet za ove namjene uvećava, a u narednoj godini planirano je budžetsko izdvajanje od 128 miliona KM, dok je u 2024. godini plan da to bude iznos od 143 miliona KM.

 

 

 

 

0Shares
Slične objave
Agro vijesti

Zajednički nastup na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

Agro vijesti

Brčko: Poziv poljoprivrednicima da ažuriraju zahtjeve za podsticaj