Akcija “Čaša mlijeka za pluća puna kiseonika” prikupila preko 38.000KM! | Agroportal.ba
Agro oglasiAgro vijesti

Akcija “Čaša mlijeka za pluća puna kiseonika” prikupila preko 38.000KM!

Udruzenje_mljekara_RS

Zadovoljstvo nam je informisati Vas da je u akciji “Čašom mlijeka za pluća puna kiseonika” Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara RS u borbi protiv COVID-19 učestvovalo preko 350 učesnika.

Udruzenje_mljekara_RS

Najvećim dijelom učesnici u ovoj akciji bili su proizvođači mlijeka, te naši partneri. Bitno je za istaći da se ovoj akciji odazvale kompanije SANO i FARMOFIT koje su učestvovale sa po 5 000 KM. Takođe se zahvaljujemo preduzeću MLIJEKOPRODUKT koje je pomoglo oko same organizacije prikupljnja sredstava. Ovom akcijom prikupljeno je preko 38 000 KM, cijeli iznos sredstava biće doniran za pomoć u novonastaloj situaciji kako je i predviđeno, nakon odluke rukovodstva Udruženja.

U prilogu možete pogledati spisak svih učesnika koji su učestvovali u ovoj akciji. Hvala još jednom svima, ovim činom mljekari su pokazali da su jedinstveni i da su spremni da se bore za dobrobiti svih nas. 

KUPUJMO DOMAĆE!!!

SPISAK SVIH UČESNIKA

R.b. Naziv KM
1 SANO 5000.00
2 FARMOFIT 5000.00
3 ŠIPOVAC D.O.O 1000.00
4 VRANIĆ (GOJKO) RANKO 1000.00
5 JOKIĆ DRAGAN 600.00
6 CIMIROTIĆ SMAIL SAMIR 500.00
7 FARMA ARSENIĆ d.o.o. 500.00
8 FARMA ŠKUNDRIĆ, vl. Škundrić Milan 500.00
9 USORAC VLADIMIR VLASTIMIR 500.00
10 PANTELIĆ ĐORĐIJA SIMO 400.00
11 BABIĆ BORO 300.00
12 JOSIPOVIĆ KOMPANI d.o.o. 300.00
13 GERZIĆ (ENIS) SEAD 300.00
14 FARMA DRAGAN, Srđan Šajinović, s.p. Crkvena 300.00
15 LAZAREVIĆ (NENAD) STANOJE 300.00
16 ĐENADIJA VITOMIR DRAGOSLAV 300.00
17 TOŠIĆ (BOŠKO) RADOMIR 300.00
18 FARMA GAVRILOVIĆ 300.00
19 MITROVIĆ MILO ALEKSA 250.00
20 ZZ LIVAČ 250.00
21 GAKOVIĆ (NIKOLA) ŽELJKO 250.00
22 SIMIĆ VIĆO 200.00
23 ZELJKOVIĆ BRANE BRANE 200.00
24 HOTIĆ ZINETA 200.00
25 TOMIĆ VLADIMIR BOŽIDAR 200.00
26 FARMA KARAJICA, vl. Karajica Nataša 200.00
27 FARMA ZUBOVIĆ, vl. Zubović Siniša 200.00
28 ŠARAC SIMO DRAGOMIR 200.00
29 DINDIĆ SALIH SAKIB 200.00
30 ĆUDIĆ (STJEPAN) RADE 200.00
31 SAVIĆ MIRA 200.00
32 GOJKOVIĆ MIHAJLO VID 200.00
33 JANJIĆ (NENAD) DRAGAN 200.00
34 NEDIĆ SRETEN NIKOLA 200.00
35 RISTIĆ (ĐORĐE) SAVO 200.00
36 SAVIĆ (BJELAN) VINKA 200.00
37 ŠMITRAN MILOŠ OSTOJA 200.00
38 ŠVRAKA (ŽARKO) SPOMENKA 200.00
39 FARMA BRAĆA PARATUŠIĆ 200.00
40 BLAŽETIĆ (MIRKO) SLAVIŠA 200.00
41 FARMA BALTIĆ, vl. Baltić Dragan 200.00
42 JOVIĆ MILAN ILIJA 190.00
43 VETERINARSKA STANICA “STOJČIĆ” 150.00
44 HA-SMS d.o.o. 150.00
45 PIJETLOVIĆ RADE DRAGAN 150.00
46 ĆIRIĆ RADISLAV RADOVAN 150.00
47 STANIĆ STANKO 100.00
48 BEŠIĆ EDIN 100.00
49 BEGOVIĆ NIJAZ 100.00
50 ZRNIĆ PETAR DUŠAN 100.00
51 VUJIČIĆ ZLATKO 100.00
52 VUKIČEVIĆ SRETEN DRAGO 100.00
53 VITIĆ VASKRSIJA BORKO 100.00
54 JOŠANOVIĆ MILINKO MARIJAN 100.00
55 IVANČIĆEVIĆ KRSTA NIKO 100.00
56 IGNJATIĆ MILIVOJ ALEN 100.00
57 TRUBARAC (PERO) MILORAD 100.00
58 GOJKOVIĆ MILENKO STJEPAN 100.00
59 FARMA STUPAR, vl. Stupar Mile 100.00
60 GERZIĆ (EDHEM) MUSTAFA 100.00
61 GLAVAŠ (DRAGAN) MILE 100.00
62 GLAVENDEKIĆ VIDOMIR VESELKO 100.00
63 FARMA HRNIĆI D, vl. Hrnić Nijaz 100.00
64 FARMA VUČEN, vl. Vučen Miodrag 100.00
65 TEŠIĆ (MILAN) MILAN 100.00
66 ERCEG (MIĆO) GORAN 100.00
67 FAJKOVIĆ FADIL SMAJO 100.00
68 FARMA BRKIĆ M.G., vl. Brkić Milan 100.00
69 FARMA GAJIĆ, vl. Gajić Darko 100.00
70 ĐUKIĆ JAKOV VOJNA 100.00
71 DRAGIČEVIĆ  LJUBINKO 100.00
72 DAVIDOVIĆ KRSTO MARINKO 100.00
73 SPP MILOŠEVIĆ, vl. Milošević Radenko 100.00
74 PANZALOVIĆ SIMO SLAVKO 100.00
75 RADONIĆ NEDELJKO ZORAN 100.00
76 RISTIĆ JELENKO BOJAN 100.00
77 RIZVANOVIĆ JUSUF IFETA  100.00
78 SIMIĆ NEDO PETAR 100.00
79 SAVIĆ SVETO SLAVIŠA 100.00
80 SAVKOVIĆ MILUTIN DRAGAN 100.00
81 BUDIŠA BOGDAN ŽELJKO 100.00
82 PEJČIĆ VASKRSIJE MILANKO 100.00
83 SANČANIN-GRUJIĆ LEPA 100.00
84 NOVIĆ NEDELJKO VLADIMIR 100.00
85 MIŠURIĆ RADOVAN SNJEŽANA 100.00
86 MEŠINOVIĆ (ALE) ALIJA 100.00
87 MARINKOVIĆ MIRKO MLADEN 100.00
88 MARJANOVIĆ (DUŠAN) GORAN 100.00
89 MALKOČ (SAMED) SAMIR 100.00
90 MARIĆ PERO MILE 100.00
91 ALEKSIĆ MILOŠ MLADENKO 100.00
92 LJEPOJA BRANKO MARINKO 100.00
93 LIZALO ATIF SUAD 100.00
94 KOVAČEVIĆ (IDRIZ) SUVAD 100.00
95 ĐURIĆ (RADE) ŽELJKO 100.00
96 RADOVANOVIĆ NEDO DRAGAN 100.00
97 BABIĆ ĐURAĐ STANOJA 100.00
98 FARMA LIŠČINSKI, vl. Liščinski Danijel 100.00
99 JANKOVIĆ BLAGOJA SLOBODAN 100.00
100 NEDIMOVIĆ (MILE) PERO 100.00
101 PLAVANJAC MARKO BORISLAV 100.00
102 RAILIĆ MIRKO MILAN 100.00
103 KATALINA SIMO ZDRAVKO 100.00
104 KNEŽEVIĆ LUKA ILIJA 100.00
105 ARANĐIĆ MARJAN SINIŠA 100.00
106 BOGDANOVIĆ JANKO MARJAN 100.00
107 CVIJIĆ SLOBODAN 100.00
108 ÐAKOVIĆ VEDRAN 100.00
109 ĐURĐEVIĆ SRETKO ŽELJKO 100.00
110 FARMA M-G, vl. Baltić Ljuban 100.00
111 FARMA MIJUK, vl. Mijuk Dragoslav 100.00
112 FARMA ŠINIK d.o.o. 100.00
113 IVANČIĆEVIĆ MILORAD  100.00
114 KOVAČ MUSTAFA FAHIRA 100.00
115 KURTA (PAVLE) BORISLAV 100.00
116 LUKIĆ (BRANKO) RADE 100.00
117 MUJAGIĆ MESUD ASMIR 100.00
118 POPOVIĆ MILENKO 100.00
119 RODIĆ JOVAN DRAGAN 100.00
120 STARČEVIĆ (UROŠ) STOJAN 100.00
121 STOJAKOVIĆ STOJKO MILE 100.00
122 TODOROVIĆ DRAGISLAV 100.00
123 ĐURIĆ (MOMČILO) MILORAD 100.00
124 KARLICA LJUBAN MIRKO 100.00
125 JUTRIĆ BORO ILIJA 100.00
126 STOJNIĆ VLADE MILOŠ 80.00
127 MARIĆ ALEKSANDAR 50.00
128 ERBEZ MILJAN 50.00
129 VULIN DRAGAN 50.00
130 SIMIĆ MILIVOJE 50.00
131 MILIVOJAC SLAĐAN 50.00
132 VLADUŠIĆ (BOŽE) RADE 50.00
133 VIDOVIĆ MIRKO MIRKO 50.00
134 VEJNOVIĆ MILAN MILE 50.00
135 JOŠIĆ STOJAN ZDRAVKO 50.00
136 JAKUPOVIĆ ALE MUSTAFA 50.00
137 TRUBARAC (RADOVAN) RADE 50.00
138 UDOVIČIĆ MILAN JOVO 50.00
139 JANKOVIĆ STANOJE SMILJA 50.00
140 TOPIĆ BRANKO GORAN 50.00
141 GOJIĆ PERO MILAN 50.00
142 GVOZDEN SLAVKO DRAGAN 50.00
143 GAJIĆ (VELJKO) MLAĐEN 50.00
144 FARMA VUJASIN, vl. Vujasin Mile 50.00
145 TANKOSIĆ ENIZ REMZIJA 50.00
146 ŠPANJIĆ DRAGAN ŽELJKO 50.00
147 ŠPANJIĆ SPASOJE STOJKO 50.00
148 ŠTEKOVIĆ PREDRAG DRAŽEN 50.00
149 ĐUKIĆ MLADEN 50.00
150 SUMBIĆ ŠEVAL DŽEMAL 50.00
151 STUPAR LAZAR DRAGO 50.00
152 STUPAR MIRKO MARKO 50.00
153 SUBIĆ VINKO OLIVER 50.00
154 SUHONJIĆ ŠEVAL SAFET 50.00
155 STRAŽIVUK MILOŠ GORAN 50.00
156 STJEPANOVIĆ MILAN SAVO 50.00
157 DOBRAŠ OSTOJA MILENKO 50.00
158 ČULIĆ ĐORĐO MOMČILO 50.00
159 RAILIĆ ŽELJKO STEFAN 50.00
160 RAKOVIĆ (ADEM) SENAD 50.00
161 BUDAK ZDRAVKO PETAR 50.00
162 BOSIĆ RANKO SLOBODAN 50.00
163 OŽEGOVIĆ ILIJA DUŠKO 50.00
164 BOGDANOVIĆ JOVAN DRAGOSLAV 50.00
165 BOGDANOVIĆ MILE JOJA 50.00
166 BOGDANOVIĆ SLOBODAN RANKO 50.00
167 BOGDANOVIĆ ŽARKO MIROSLAV 50.00
168 BOJIĆ STOJAN JANKO 50.00
169 BLAGOJEVIĆ VID SVETISLAV 50.00
170 MILIŠIĆ DUŠAN MILORAD 50.00
171 MILJUŠ (ILIJA) ZORAN 50.00
172 BAŠIĆ (OSMAN) FERID 50.00
173 MEHMEDOVIĆ MUHAREM ADEM 50.00
174 BALTIĆ NIKOLA BILJANA 50.00
175 MIHAJLICA MILAN ŽELJKO 50.00
176 MIKIĆ LAZAR ACO 50.00
177 BABIĆ (MIĆO) MILANKA 50.00
178 MARJANOVIĆ MILENKO 50.00
179 MALINIĆ RADOVAN NADA 50.00
180 LEJIĆ DRAGO DEJAN 50.00
181 LUČ JUSKO MIŠO 50.00
182 MAJSTOROVIĆ  BRANE 50.00
183 KRNETIĆ BRANKO DUŠKO 50.00
184 KOVAČIĆ (SAVO) MILORAD 50.00
185 BOJIĆ MILAN SAVO 50.00
186 GONČIN OSTOJA 50.00
187 HUSEINOVIĆ ASIM NESIB 50.00
188 IVANČIĆEVIĆ (GOJKO) MARKO 50.00
189 KOSOVIĆ IGNJATIJA MILENKO 50.00
190 NIKOLIĆ MILAN DUŠAN 50.00
191 PALJIĆ VOJO NIKOLA 50.00
192 RADAKOVIĆ (SLOBODAN) MARINKO 50.00
193 RADANOVIĆ MIĆO STEVO 50.00
194 STOJAKOVIĆ (ILIJE) BORKO 50.00
195 VRANIĆ DUŠKO 50.00
196 ZEC MILAN ZORAN 50.00
197 PLAVANJAC (DRAGAN) RADE 50.00
198 POPOVIĆ RAJKO 50.00
199 ŠINIK BRANKO ĐORĐO 50.00
200 CIMIROTIĆ HASAN FAHRUDIN 50.00
201 CVIJIĆ (DRAGAN) MILORAD 50.00
202 ĆULIBRK STEVO ĐORĐO 50.00
203 GOJKOVIĆ STOJAN SLOBODAN 50.00
204 JEKIĆ MILAN NENAD 50.00
205 KLJAJIĆ MIRKO 50.00
206 KOTUR ILIJE DRAGO 50.00
207 KRAGULJ (PERO) MILAN 50.00
208 LAZENDIĆ MILENKO SLOBODAN 50.00
209 MILJUŠ RATKO GOJKO 50.00
210 RAJLIĆ (LAZO) SLOBODAN 50.00
211 STANKOVIĆ ILIJA NENAD 50.00
212 STANKOVIĆ ILIJA PREDRAG 50.00
213 ŠTAKIĆ NIKOLA DUŠKO 50.00
214 VRANJEŠ PETAR MIĆO 50.00
215 ZELJIĆ MILINKO RADE 50.00
216 KATANIĆ SLOBODAN SLAVEN 50.00
217 KARARIĆ OMER FUAD 50.00
218 KRŠIĆ BORISLAV GORAN 40.00
219 KOTUR ĐORĐO DUŠKO 40.00
220 ZEC RAJKO MLADEN 30.00
221 VUJASIN LJUBAN MIROSLAV 30.00
222 IGNJATIĆ JOVAN DUŠAN 30.00
223 GRUJIĆ NIKOLA NEDELJKA 30.00
224 GAJIĆ NIKOLA RUŽA 30.00
225 DUMONIĆ MILENA 30.00
226 ĆEHIĆ JUSUF HASAN 30.00
227 SLAVUJ (DMITAR) SLAVKO 30.00
228 PETKOVIĆ DUŠAN DRAGAN 30.00
229 PRODANOVIĆ MILINKO DOBRISLAV 30.00
230 RADONJIĆ DRAGO SRETO 30.00
231 RAUKOVIĆ PETKO BORINKA 30.00
232 RODIĆ STOJAN DUŠAN 30.00
233 BOGDANOVIĆ JOVAN ČEDO 30.00
234 BOGDANOVIĆ RATKO ĐURO 30.00
235 BOGDANOVIĆ ĐORĐO MLADEN 30.00
236 MILAČAK ĐORĐO ZORAN 30.00
237 MAJSTOROVIĆ DRAGO MARKO 30.00
238 KRNETIĆ NIKOLA ČEDO 30.00
239 ĆULIBRK ĐUKAN RAJKO 30.00
240 KENJALO DJORDJO RAJKO 30.00
241 PREDOJEVIĆ DUŠAN MIROSLAV 30.00
242 RAUŠ (BLAGOJA) DRAGAN 30.00
243 ĆULIBRK ILIJA ZDRAVKO 30.00
244 DEJANOVIĆ NIKOLA NEDELJKO 30.00
245 MAMLIĆ ĐURO SLOBODAN 30.00
246 RADAKOVIĆ SLOBODAN MILE 30.00
247 ŽUNIĆ TOMO MILORAD 20.00
248 VOJINOVIĆ KOSTA ŽELJKO 20.00
249 VUJANOVIĆ RADENKO GORAN 20.00
250 VIDIĆ LAZAR MILENKO 20.00
251 VELETANLIĆ ALIJA SENAD 20.00
252 VEJNOVIĆ (VESO) ĐORĐE 20.00
253 VEJNOVIĆ VESO DUŠKO 20.00
254 ISIĆ HAZIM NERMIN 20.00
255 HUZEIROVIĆ HUSEIN MIRSAD 20.00
256 TRALJIĆ BOGDAN NEVENKA 20.00
257 GRBIĆ DUŠAN ZORAN 20.00
258 GRUJIĆ SIMEUN ŽIVOJIN 20.00
259 FARMA MILOVANOVIĆ, vl. Milovanović Nedeljko 20.00
260 GAK (MIRKO) SLOBODAN 20.00
261 FETAHOVIĆ ZAIM MUSTAFA 20.00
262 ŠUMIĆ HASIB HUSEIN 20.00
263 ŠUMIĆ IZET SANEL 20.00
264 ŠUMIĆ NOVAD 20.00
265 ĐERMANOVIĆ UROŠ TIHOMIR 20.00
266 STUPAR ANTE ANĐA 20.00
267 SUBIĆ OBRAD DARKO 20.00
268 DUJAKOVIĆ TEODOR MIRKO 20.00
269 STOJNIĆ BRANKO 20.00
270 ĆURAN NURIJA DERVIŠ 20.00
271 STAJČIĆ MILORAD MILENKO 20.00
272 BOŽIĆ MIHAJLO DUŠANKA 20.00
273 PLAVŠIĆ OBRAD VINKO 20.00
274 PRLINA JOVAN DUŠKO 20.00
275 ROKVIĆ VOJIN DUŠKO 20.00
276 BURSAĆ RADOSLAV DRAGOMIR 20.00
277 NUŽDIĆ SRETO DRAGIŠA 20.00
278 BOJIĆ MILORAD MILANKA 20.00
279 NINKOVIĆ NEĐELJKO STANOJA 20.00
280 NEDIMOVIĆ DJORDJO JOVAN 20.00
281 MIHAJLICA PETAR MILORAD 20.00
282 BEĆIREVIĆ MUHAREM SALIM 20.00
283 MARKULJEVIĆ DUŠKO 20.00
284 MIKIĆ DANE VESELIN 20.00
285 BALTIĆ DRAGAN RATKO 20.00
286 AVDIĆ JAHIJA EDIN 20.00
287 MARIĆ-TUBONJIĆ (ŽIVOJIN) GORANA 20.00
288 ALIĆ EMIN ENIZ 20.00
289 ADILOVIĆ MUSTAFA HAJRO 20.00
290 LUČIĆ PETAR MILAN 20.00
291 LJUBOJEVIĆ GRUJICA ŽIVOJIN 20.00
292 KVAKIĆ ADIL SAMIR 20.00
293 KOSIĆ NEDELJKO GORAN 20.00
294 KOSIĆ NENAD BORISLAV 20.00
295 KOJIĆ MILORAD BOGDAN 20.00
296 ĆULIBRK DRAGO ŽELJKO 20.00
297 ĆULIBRK ILIJA SNJEŽANA 20.00
298 ĆULIBRK RAJKO MILAN 20.00
299 GAĆEŠA DRAGOMIR ZORAN 20.00
300 GAĆEŠA SVETOZAR MILANKO 20.00
301 KRESOJEVIĆ MIRKO RADOSAV 20.00
302 STANČEVIĆ (RISTE) MILORAD 20.00
303 STANČEVIĆ SAVO MILE 20.00
304 STANČEVIĆ SLOBODAN GORDANA 20.00
305 STOJNIĆ BRANKO DESA 20.00
306 SUBOTIĆ LAZAR VIDA 20.00
307 ZEC ALEKSA MILENKO 20.00
308 GLUVIĆ JOVAN BRANKO 20.00
309 SAVIĆ SAVO VLADIMIR 20.00
310 SUBOTIĆ ZDRAVKO STEVO 20.00
311 BOGDANOVIĆ BOŽO MILE 20.00
312 ĆULIBRK MLADEN RANKO 20.00
313 JAKŠIĆ VID MILORAD 20.00
314 KONDIĆ ALEKSA RADOSLAV 20.00
315 KOTUR JOVAN JOVAN 20.00
316 KRNETIĆ GOJKO RATKO 20.00
317 MEDIĆ SLAVKO BRANKICA 20.00
318 PERIĆ MILAN MOMČILO 20.00
319 STOISAVLJEVIĆ LUKA ZDRAVKO 20.00
320 TOMAŠ GINA 20.00
321 VRANJEŠ MARKO MARKO 20.00
322 VUKOMANOVIĆ MIRA 20.00
323 KARLICA MILE ZORAN 20.00
324 KAPETANOVIĆ RADE MIRKO 20.00
325 KARLICA DUSAN MILINKO 20.00
326 KAPETANOVIĆ (MARKO) BOŽO 20.00
327 TICA MILAN ZORAN 15.00
328 TUBIĆ VUKAŠIN RADENKO 10.00
329 HUZEIROVIĆ HASAN FADIL 10.00
330 ERCEG SLAVICA 10.00
331 PETKOVIĆ STEVAN NEVENKA 10.00
332 PRLINA (RADE) ĐORĐO 10.00
333 RAJILIĆ (JOVAN) MILE 10.00
334 RAJILIĆ DUŠAN SLOBODAN 10.00
335 NOVAKOVIĆ (PERO) BRANKO 10.00
336 NEDIMOVIĆ LAZO MIROSLAV 10.00
337 MUJKANOVIĆ MUSTAFA ZAIM 10.00
338 ANĐELIĆ NEDO MILICA 10.00
339 STANČEVIĆ (MOMCILA) MIRKO 10.00
340 STOJNIĆ MILAN NADA 10.00
341 VEJINOVIĆ (ĐURO) DRAGO 10.00
342 LATINOVIĆ DUŠAN MARICA 10.00
343 AHMIĆ LATIF EMIR 10.00
344 LIČANIN (ĐURO) MILANKO 10.00
345 ĆULIBRK STEVO MILANKO 10.00
346 DAMJANIĆ MIRKO DRAGAN 10.00
347 KENJALO (MIHAJLO) MILORAD 10.00
348 ODŽIĆ DUŠAN GORAN 10.00
349 SLAVULJ MOMIR MILAN 10.00
350 ĆULIBRK MILE DUŠAN 10.00
351 ĆULIBRK MIRKO DRAGAN 10.00
352 KENJALO ILIJA MILORAD 10.00
353 ZELJKOVIĆ GOJKO MILENKO 5.00
354 ŠUMIĆ HASIB FEHIM 5.00
355 STUPAR MILAN VLATKO 5.00
356 MRŠIĆ MILANKO ŽELJKO 5.00
357 ZELJKOVIĆ (DUŠAN) MILORAD 5.00
  UKUPNO: 38250.00
0Shares
Slične objave
Agro vijesti

Poljoprivrednici razapeti između proizvodnje i očuvanja prirode

Agro vijesti

Poljoprivrednici zabrinuti zbog promjene vremena: Hoće li proljetni mraz uništiti voće?