Pijačni barometar

Pijačni barometar 12.09.2017.

Rb. Naziv Cijena 1/kg. KM 1 Prasad 2,70 – 3,20 2 Tovne svinje (u klasi) 3,00 – 3,10 3 Tovne svinje (bez klase) 2,50 – 2,70 4 Krmače 2,00 – 2,20 5 Jagnjad 5,00 – 5,50 6 Ovce 3,00 7 Telad – ženska 7,50 – 8,00 8 Telad…
Pijačni barometar

Stočna pijaca Bijeljina 05.09.2017.

Rb. Naziv Cijena 1/kg. KM 1 Prasad 3,50 – 3,80 2 Tovne svinje (u klasi) 3,00 – 3,20 3 Tovne svinje (bez klase) 2,60 – 2,70 4 Krmače 1,80 – 2,00 5 Jagnjad 5,00 – 5,50 6 Ovce 3,00 7 Telad – ženska 7,50 8 Telad &#8211…
Pijačni barometar

Stočna pijaca Bijeljina 22.08.2017.

Rb. Naziv Cijena 1/kg. KM 1 Prasad 3,60 – 3,80 2 Tovne svinje (u klasi) 3,00 – 3,30 3 Tovne svinje (bez klase) 1,80 – 2,00 4 Krmače 1,80 – 2,00 5 Jagnjad 5,00 6 Ovce 2,80 – 3,00 7 Telad – ženska 6,00 – 6,50 8 Telad…
Pijačni barometar

Stočna pijaca Bijeljina 15.08.2017.

Rb. Naziv Cijena 1/kg. KM 1 Prasad 3,70 – 4,00 2 Tovne svinje (u klasi) 3,30 – 3,50 3 Tovne svinje (bez klase) 2,70 – 2,80 4 Krmače 2,10 – 2,30 5 Jagnjad 5,00 6 Ovce 3,00 7 Telad – ženska 6,00 – 6,50 8 Telad &#8211…