Agro vijestiPijačni barometar

Pijačni barometar, Bijeljina 06.03.2018.

Pijačni barometar, aktuelne cijene sa stočnih pijaca u okruženju, najnovije cijene svake sedmice, cijene prasića, cijene goveda, cijene ovaca, cijene Pijačni barometar 06.03.2018. godine Rb. Naziv Cijena 1/kg. KM 1 Prasad 3,50 – 4,00 2 Tovne svinje (u klasi) 2,30 3 Tovne svinje (bez klase) 2,00 – 2,20 4 Krmače 1,80 – 2,10 5 Jagnjad 5,00 6 Ovce 3,00 7 Telad…
Opširnije