Stočna pijaca Bijeljina 31.07.2018. godine | Agroportal.ba
Agro vijestiPijačni barometar

Stočna pijaca Bijeljina 31.07.2018. godine
Rb. Naziv Cijena 1/kg. KM
1 Prasad 3,30 – 3,50
2 Tovne svinje (u klasi) 3,00
3 Tovne svinje (bez klase) 2,50
4 Krmače 1,60
5 Jagnjad 4,50 – 4,80
6 Ovce 3,50
7 Telad – ženska
8 Telad – muška
Shares
Slične objave
Pijačni barometar

Kukuruz i dalje dominira na berzi

Pijačni barometar

Kukuruz najtraženija berzanska roba