Cijena žitarica 11.04.2022. – 15.04.2022. | Agroportal.ba
Pijačni barometar

Cijena žitarica 11.04.2022. – 15.04.2022.

Tokom ove nedelje, zabilježen je uzlazni trend svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Cijena sojinog zrna je dostigla novi cjenovni maksimum u tekućoj ekonomskoj godini, a zaključen je i prvi terminski ugovor za ovu uljaricu. Ukupan promet preko Produktne berze je iznosio 3.885 tona (+135,46%), čija je finansijska vrijednost iznosila 163.336.910,00 dinara (+115,22%).
cijene

Foto: Produktna berza Novi Sad

 
Sjetva
Početak proljećne sjetve je u toku. S obzirom, da prethodne godine hladni aprilski dani nisu išli na ruku poljoprivrednim proizvođačima, što je spriječilo pravovremeno obavljanje sjetve, možemo reći da je proljećna sjetva 2022. godine počela u optimalnom vremenskom roku. Ono što dodatno zabrinjava poljoprivredne proizvođače, jeste, površinska vlaga zemljišta koja je znatno niža nego godinu dana ranije. Sjetva primarnih poljoprivrednih proizvoda po hektaru će ovog proljeća biti skuplja, naročito kod kukuruza, uslijed visokih cijena repromaterijala. S druge strane, sjetvu obilježava i visoka cijena žitarica i uljarica na domaćem tržištu.
Soja 
Soja bilježi pozitivan cjenovni trend u odnosu na prethodnu nedelju. Berzanski ugovori su zaključeni u cjenovnom opsegu od 83,00 do 83,50 din/kg bez PDV-a. Uslijed suzdržanosti prodavaca, zabilježena je slaba ponuda. Za razliku od prethodnog perioda, gdje su strukturu kupaca činili domaći prerađivači i trgovci, ove nedelje, zainteresovanost za kupovinom ove uljarice su pokazali i izvoznici. Ponderisana cijena iznosi 83,08 din/kg bez PDV-a, što predstavlja novi cjenovni maksimum u tekućoj ekonomskoj godini. U odnosu na prethodni upoređujući podatak, soja je poskupila za 0,91%. Ovakav cjenovni nivo je zabilježen i prethodne godine u aprilu, kada je ova uljarica imala snažan rast cijena koji je bio praćen čak i na dnevnom nivou. Statistički, od početka do sredine aprila prošle godine, zabilježila je rast cijene od 17,06%, dok za isti period ove godine rast iznosi 1,83%. Bez obzira što je soja u prethodnom periodu bilježila cjenovne oscilacije, ostaje nam da pratimo da li će cjenovni trend roda 2021. dostići istorijski maksimum cijene roda 2020. godine od 85,50 din/kg bez PDV-a, koji je registrovan na robno-berzanskom tržištu.
 
Prva terminska ponuda soje roda 2022. godine u količini od 150 tona, sa isporukom robe od 15. septembra do 05. oktobra, realizovana je na cjenovnom nivou od 640,00 €/t (75,36 din/kg bez PDV-a). S obzirom da je cijena iznad očekivanja, sada je na poljoprivrednim proizvođačima da odluče da li će dio budućeg roda da prodaju.
Kukuruz 
Na tržištu kukuruza bez bitnijih promjena u odnosu na prethodni period. Tražnja za ovom žitaricom je i dalje mala. Razlog ovakve okolnosti je privremena zabrana izvoza koja je još na snazi od 10. marta. Na strani kupaca su domaći prerađivači i trgovci, dok izvoznici nisu zainteresovani za nove kupoprodajne ugovore. Kukuruzom za promptnu isporuku, trgovalo se po jedinstvenoj cijeni od 33,00 din/kg bez PDV-a, što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cijenu i blagi rast od 0,79%. Ugovori za ovu žitaricu sa povišenim procentnom vlage, realizovani su u cjenovnom opsegu od 31,80 din/kg do 32,00 din/kg bez PDV-a.
Pšenica 
Kod pšenice, do srede je zabilježena pasivnost na strani kupaca. Bila je primjetna veća ponuda u odnosu na tražnju. Sredinom nedelje, tržište je bilo aktivnije, a berzanski ugovori u zavisnosti od parametara kvaliteta, zaključeni su na cjenovnom nivou od 35,50 do 36,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cijena za ovu nedelju iznosi 35,93 din/kg bez PDV-a. U odnosu na podatak iz prethodne nedelje, ova žitarica je poskupila za 2,41%. Iako je statistički najveći cjenovni rast zabilježen kod ove žitarice, možemo konstatovati da većeg interesovanja za kupovinom i dalje nema uslijed zabrane izvoza pšenice i brašna.
Suncokret 
Suncokretova sačma sa 33% proteina, prometovana je po cijeni od 43,50 din/kg bez PDV-a, što ukazuje na pad cijene. Ugovor za stočno brašno, pakovanje 30/1, realizovan je po cijeni od 22,00 din/kg bez PDV-a.
 
U zavisnosti od vremenskih prilika, žetva novog roda uljane repice se očekuje da počne za dva mjeseca. Terminska tražnja ove uljarice, kretala se u cjenovnom rasponu od 800,00 do 810,00 €/t. Međutim, ponuda i dalje izostaje. Na ino-tržištu, uljana repica nastavlja da bilježi uzlazni trend zbog najtješnjeg bilansa prije sledećeg roda, a naročito što Kanada neće biti u mogućnosti da snabdijeva tržište prije septembra 2022. godine. Ovakav trend je podržan i uslijed snažnih cijena ulja.
 
Produktna berza Novi Sad
+381 21 442 935
office@proberza.co.rs
www.proberza.co.rs
0Shares
Slične objave
Pijačni barometar

Slaba ponuda i potražnja soje

Pijačni barometar

Kukuruz i dalje dominira na berzi