Cijena žitarica 14.03. – 18.03.2022. | Agroportal.ba
Pijačni barometar

Cijena žitarica 14.03. – 18.03.2022.

Tokom protekle nedelje na Produktnoj berzi, zabilježena je smanjena aktivnost robno-berzanskih učesnika. Najveći pad cijene je zabilježen kod kukuruza, dok je soja imala uzlazni trend. Ukupan promet je iznosio dinara 1.775 tona, dok je finansijska vrijednost iznosila 93.759.500,00 dinara.
cijena

Foto: Produktna berza Novi Sad

 
Kukuruz
Nakon Uredbe o zabrani izvoza koja je donešena prethodne nedelje, na tržištu kukuruza nije bilo bitnijih promjena. Zaključen je jedan kupoprodajni ugovor na cjenovnom nivou od 31,00 din/kg bez PDV-a, što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cijenu. Prometovana je količina od svega 50 tona. U odnosu na podatak iz prethodne nedelje, zabilježen je pad cijene od 9,18%. Ono što je važno naglasiti,  intenzivnija tražnja za ovom žitaricom i dalje izostaje, a izvoznici nisu prisutni na robno-berzanskom tržištu. Dalja dešavanja na domaćem tržištu će zavisiti isključivo od narednih odluka Vlade.
Pšenica
Za razliku od kukuruza, tržište pšenice u prvom dijelu nedelje je bilo aktivnije. To potvrđuje realizacija berzanskih ugovora po cijeni od 35,50 din/kg bez PDV-a. Trgovalo se kvalitetnijom pšenicom sa minimum 12% proteina. Kako je nedelja odmicala, intenzitet tražnje se smanjivao, te je zaključen ugovor po cijeni od 34,50 din/kg bez PDV-a na paritetu CPT. Ovakav scenario nije neočekivan, s obzirom na nastavak zabrane izvoza, što je dovelo do smanjene tražnje na kraju nedelje, a samim tim i pada cijene od 0,12%.
Soja 
Na tržištu soje, intenzivnija tražnja je dovela do rasta cijene. Kao i u prethodnom periodu, primjetna je suzdržanost prodavača. Ponuda većih količina ove uljarice i dalje izostaje. Berzansko trgovanje, početkom nedelje je bilo na cjenovnom nivou od 78,30 din/kg bez PDV-a. Krajem nedelje, realizacija kupoprodajnih ugovora se kretala u cjenovnom rasponu od 79,30 do 80,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cijena je iznosila 79,18 din/kg bez PDV-a. U odnosu na prethodnu nedelju, zabilježen je uzlazni trend od 2,56%.
Suncokret 
Ugovori za suncokretovu sačmu sa 33% proteina, zaključeni su od 41,00 do 45,00 din/kg bez PDV-a, sa preuzimanjem robe do 10. aprila. Ponderisana cijena iznosi 43,40 din/kg bez PDV-a. U odnosu na podatak iz prethodne nedelje, zabilježen je rast od 15,35%. Tokom današnjeg dana, ponuda je bila veća u odnosu na tražnju, što implicira na mogući pad cijene.
Urea 
Ruski AN, pakovanje 600/1, prometovan je po cijeni od 102,66 din/kg bez PDV-a. Ugovor za rusku ureu, pakovanje 25/1, zaključen je po cijeni od 108,82 din/kg bez PDV-a.
Produktna berza Novi Sad
+381 21 442 935
office@proberza.co.rs
www.proberza.co.rs
0Shares
Slične objave
Pijačni barometar

Slaba ponuda i potražnja soje

Pijačni barometar

Kukuruz i dalje dominira na berzi