Cijena žitarica 30.05. – 03.06.2022. | Agroportal.ba
Pijačni barometar

Cijena žitarica 30.05. – 03.06.2022.

Smanjena aktivnost učesnika, naročito na strani tražnje, dovela je do negativnog cjenovnog trenda svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Bilježi se i smanjen obim trgovanja na Produktnoj berzi, koji ove nedelje dostiže 1.850 tona (-64,76%), čija finansijska vrijednost iznosi 86.930.300,00 dinara (-59,27%).

cijena

Foto: Produktna berza Novi Sad

Kukuruz

Na tržištu kukuruza kao i prethodne nedelje, bilježi se veća ponuda u odnosu na tražnju. Početkom nedelje ugovori su zaključeni po cijeni od 32,80 din/kg bez PDV-a. Kako je nedelja odmicala, slaba zainteresovanost kupaca dovela je do pada cijene, te je krajem nedelje zaključen ugovor po cijeni od 32,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cijena za ovu nedelju iznosi 32,62 din/kg bez PDV-a, što je pad od 3,73%.

Pročitajte još...   Pijačni barometar Bijeljina 11.06.2019.
Pšenica

Nakon perioda rasta, pšenica ove nedelje bilježi pad cijene. Smanjena aktivnost kupaca, uticala je na negativan cjenovni trend. Tokom nedelje, vijest sa svetskog tržišta o pregovorima Rusije i Ujedinjenih nacija o dozvoli izvoza robe iz basena Crnog mora, uticala je na silazni trend na svjetskim berzama, što se odrazilo i na domaće tržište. Ugovori za pšenicu zaključeni su u cjenovnom rasponu od 42,00 do 42,50 din/kg bez PDV-a. Ponude krajem nedelje, bila su na još nižem cjenovnom nivou od realizovanih. Ponder cijena iznosi 42,48 din/kg bez PDV-a, što je pad od 1,88%.

Soja

Nastavlja se slaba aktivnost učesnika na tržištu soje. Veoma mala ponuda, ali i još slabije interesovanje kupaca doveli su do negativnog cjenovnog kretanja. Berzanski ugovori početkom nedelje realizovani su od 76,00 do 76,70 din/kg bez PDV-a. Tokom nedelje, ponude na višim cjenovnim nivoima od realizovanih nisu naišle na adekvatan odgovor tražnje. Ponder cijena za ovu nedelju iznosi 76,34 din/kg bez PDV-a, što je pad od 3,36%.

Pročitajte još...   Pijačni barometar Bijeljina 06.08.2019. godine
Ječam

Stočnim ječmom rod 2021. godine trgovalo se po cijeni od 38,30 din/kg bez PDV-a.

Sačma

Suncokretova sačma, sa 33% proteina, prometovana je po cijeni od 38,30 din/kg bez PDV-a. Krajem nedelje, ponude ove robe su bile na nižem cjenovnom nivou.

Produktna berza Novi Sad
+381 21 442 935
office@proberza.co.rs
www.proberza.co.rs
0Shares
Slične objave
Pijačni barometar

Slaba ponuda i potražnja soje

Pijačni barometar

Kukuruz i dalje dominira na berzi