Cijene žitarica 06.09. – 10.09.2021. | Agroportal.ba
Pijačni barometar

Cijene žitarica 06.09. – 10.09.2021.

Prvi ugovori za soju novog roda, rast cijene pšenice i pad kukuruza, obilježili su proteklu nedelju na Produktnoj berzi. Ukupan promet je iznosio 5.350 tona robe (+87,72%), čija je finansijska vrijednost iznosila 188.643.750,00 dinara (+69,07%).
cijene žitarica

Foto: Produktna berza Novi Sad

Žetva soje je počela. Prema informacijama od poljoprivrednih proizvođača, prinosi su očekivano mali. Deficit padavina od početka sjetve, kao i visoke temperature tokom poslednjih mjeseci, negativno su se odrazili i na kvalitet zrna. Prvi kupoprodajni ugovori novog roda sa promptnom isporukom su zaključeni na cjenovnom nivou od 70,00 din/kg bez PDV-a (77,00 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cijenu. Ovako visok cjenovni nivo se očekivao, s obzirom da je poslednji ugovor prošlogodišnjeg roda zaključen po cijeni od 80,00 din/kg bez PDV-a. Statistički kada uporedimo cijene sa istim periodom prošle godine (40,00 din/kg bez PDV-a), cijena ove uljarice je viša za 75%.
Na grafikonu je prikazano kretanje soje rod 2020. godine.
cijena žitarica

Foto: kretanje cijene soje rod 2020

Kukuruz
Za razliku od prethodne nedelje, gdje je bila izraženija tražnja za kukuruzom, tokom ove nedelje došlo je do smirivanja tržišta. Povećana ponuda je dovela do toga, da ova žitarica zabilježi silazni trend. Početkom nedelje, ugovori su zaključeni na nivou od 25,70 din/kg bez PDV-a, da bi se poslednjeg dana registrovala cijena od 25,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cijena je iznosila 25,57 din/kg bez PDV-a, što predstavlja pad od 1,08% .
Pšenica
Pšenica je uzela primat u trgovanju na robno-berzanskom tržištu. Početkom nedelje, ugovori su realizovani u cjenovnom opsegu od 26,00 din/kg do 27,20 din/kg (protein min 14%, gluten 30, HL 80 kg) bez PDV-a. Na ovako veliki cjenovni spred najviše su uticali parametri kvaliteta ove žitarice. Iako je na kraju nedelje došlo do pada cijene na nivo od 25,50 din/kg bez PDV-a, statistički, u odnosu na prethodni uspoređujući podatak, zabilježen je rast od 4,42%.
Suncokret
Suncokret je zadržao stabilan cjenovni nivo. Berzanski ugovori na paritetu CPT su zaključeni u cjenovnom rasponu od 56,42 do 57,02 din/kg bez PDV-a (480,00 do 485,00€/t u dinarskoj protuvrijednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja).
Produktna berza Novi Sad
+381 21 442 935
office@proberza.co.rs
www.proberza.co.rs
0Shares
Slične objave
Pijačni barometar

Slaba ponuda i potražnja soje

Pijačni barometar

Kukuruz i dalje dominira na berzi