Kukuruz i dalje dominira na berzi | Agroportal.ba
Pijačni barometar

Kukuruz i dalje dominira na berzi

Smanjena aktivnost na berzanskom tržištu dovela je do manjeg ukupnog prometa u odnosu na prošlu nedelju. Ukupno je trgovano 3.500 tona, finansijske vrijednosti 158.569.500,00 dinara. Cijene žitarica bilježile su rast, dok je na tržištu uljarica uočen negativan cjenovni trend.

kukuruz

Foto: Produktna berza Novi Sad

Kukuruz

Početkom nedelje bila je primjetna veća ponuda kukuruza starog roda. Međutim, kako je nedelja odmicala ponuda se smanjivala. Kukuruz rod 2021. godine trgovan je u cjenovnom rasponu od 33,80 do 34,00 din/kg bez PDV-a.  Ponder cijena za ovu nedelju iznosi 33,90 din/kg bez PDV-a (37,29 din/kg sa PDV-om), što je u odnosu na nedelju dana ranije rast od 0,40%. S druge strane, kada je u pitanju novi rod, primjetno je odsustvo ponude većih količina. Ugovor za novi rod kukuruza zaključen je po cijeni od 33,50 din/kg bez PDV-a, za vlagu do 14,5%, dok su ugovori za kukuruz sa povišenom vlagom zaključeni od 32,40 do 32,50 din/kg bez PDV-a. Krajem nedelje, kukuruz sa primjesama do 2% prometovan je po 34,00 din/kg bez PDV-a.

Pročitajte još...   Cijena žitarica 15.11. - 19.11.2021.
Pšenica

Količinski, u trgovanju, najviše je bila prisutna pšenica. Krajem nedelje zabilježeno je veće interesovanje kupaca za kupovinom pšenice. Ova žitarica se u zavisnosti od sadržaja proteina trgovala u širokom cjenovnom rasponu od 36,90 do 39,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cijena za ovu nedelju iznosi 37,08 din/kg bez PDV-a (40,79 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, cijena bilježi rast za 0,78%.

Soja

Na tržištu soje, interesovanje kupaca za starim rodom bio je izrazito malo. Ponude su bile na višim cjenovnim nivoima u odnosu na tražnju. Ugovori su zaključeni po jedinstvenoj cijeni od 81,00 din/kg bez PDV-a. Tražnja novog roda soje tokom cele nedelje bila je na nižem cjenovnom nivou u odnosu na ponudu. Krajem nedelje zabilježena je povećana tražnja, te je soja rod 2022. trgovana po 79,50 din/kg bez PDV-a. U odnosu na prethodnu nedelju, cijena bilježi pad od 1,24%.

Pročitajte još...   Očekuje se prinos kukuruza od 10 tona po hektaru
Uljana repica

Uljana repica, rod 2022. godine, trgovana je po 66,00 din/kg bez PDV-a (72,60 din/kg sa PDV-om).

Ruska urea, 25/1, franko isporučena kupcu, prometovana je na cjenovnom nivou od 99,71 din/kg bez PDV-a (109,68 din/kg sa PDV-om).

Sačma

U pogledu sačmi, trgovalo se sojinom i suncokretovom. Sojina sačma, 44% proteina, trgovana je po 80,00 din/kg bez PDV-a (96,00 din/kg sa PDV-om). Suncokretovom sačmom, 33% proteina, trgovalo se po 32,50 din/kg bez PDV-a (39,00 din/kg sa PDV-om).

Produktna berza Novi Sad
+381 21 442 935
office@proberza.co.rs
www.proberza.co.rs
0Shares
Slične objave
Pijačni barometar

Slaba ponuda i potražnja soje

Pijačni barometar

Kukuruz najtraženija berzanska roba