Integralni informacioni sistem za bolju kontrolu i zaštitu šuma | Agroportal.ba
Agro vijesti

Integralni informacioni sistem za bolju kontrolu i zaštitu šuma

Sprečavanje bespravne sječe šumskih dobara, brojne uštede te jedinstvena, zaštićena i brza baza podataka su prednosti koje će “Šumama Republike Srpske” donijeti novi integralni informacioni sistem, koji bi u narednim godinama trebalo da bude implementiran u ovom javnom preduzeću.

Procjene su da ovakav sistem, nakon kompletne realizacije projekta, koja je planirana u roku od tri godine, može da uštedi oko 10 odsto sredstava od ukupnog godišnjeg prihoda preduzeća, a to u slučaju javnog preduzeća znači da bi se integrisanjem savremenog sistema napravile milionske uštede. Na taj način bi se novac uložen u kompleksni informacioni sistem vratio u veoma kratkom periodu.

Imajući u vidu uslove poslovanja, edukaciju kadra i stavke koje se ne mogu predvidjeti projektnim prijedlogom, predviđen je rok od tri godine, koliko je potrebno za kompletnu realizaciju projekta da bi se vidjeli jasni efekti sistema.

Ističu u “Šumama RS”.

Očekuje se da bi u “Šumama Srpske” konačnu odluku o prihvatljivosti ponude grupe ponuđača, koju predvodi kompanija “Prointer ITSS”, za izradu informacionog sistema trebalo da donesu u narednih nekoliko dana. Za informacioni sistem “Šuma Republike Srpske” osigurano je oko 17 miliona KM, i to 5,5 miliona iz Partner fonda i 12 miliona odlukom Vlade Republike Srpske iz sredstava posebnih namjena za šume.

Šteta od 3 miliona maraka

Da je potrebno napraviti ozbiljne rezove potvrđuju i zvanični podaci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Prema procjenama, iz šuma širom Srpske godišnje se u prosjeku bespravno posječe od 15.000 do 20.000 kubnih metara šumskih drvnih sortimenata. Računica Ministarstva kaže da šumokradice naprave štetu od tri miliona maraka godišnje, što je problem i za mnogo veće zemlje od Republike Srpske.

Pročitajte još...   BiH se obavezala da će Rusiji slati spiskove izvoznika robe visokog fitosanitarnog rizika

Dragan Salić iz Asocijacije za razvoj i ekonomiku prirodnih resursa navodi da kompleksni integralni informacioni sistem ima module koji ovo pojavu mogu zaustaviti ili svesti na minimum.

Da uprostimo, nakon integrisanja i puštanja sistema svako evidentirano stablo u Srpskoj imaće svoj bar-kod, te će nakon sječe bilo koji ovlašteni službenik, koji posjeduje ručni terminal, moći da provjeri sve podatke o njemu. To znači da će iz prakse biti izbačena sva papirologija, a time će biti u velikoj mjeri smanjena mogućnost grešaka i zloupotrebe.

Objašnjava Dragan Salić.

Sve informacije konkretno će osigurati da se zna i u centrali preduzeća i na tabletima šumara kada je svaki šumski drvni sortiment planiran za sječu i ko ga je planirao posjeći, ko je i kada posjekao stablo, u kojoj kategoriji, kad i kako je prevezen do stovarišta, ko i kada ga je zaprimio i kada je rađena inventura stovarišta, te kada i ko je odvezao i na kom vozilu. U “Šumama Republike Srpske” su svjesni da postojeći, tehnološki prevaziđen sistem nakon 20 godina što prije moraju da zamijene sistemom koji će funkcionisati po standardima koji važe u razvijenim zemljama.

Sprečavanje bespravne sječe samo je dio onoga što bi trebalo da poboljša rad i rezultate u ‘Šumama Republike Srpske’, a stavke na koje će sistem moći da utiče svakako su planiranje, baza podataka, resursi i brojne uštede u poslovanju.

Saopštavaju iz “Šuma RS”.

Pročitajte još...   Odobren novac za vođenje stečajnog postupka nad D.D. "Novi Bimeks"

Komplakesno rješenje

Stručnjaci navode da je ovo kompleksno rješenje koje zahtijeva velika finansijska sredstva za realizaciju, zbog ogromnog broja segmenata, odnosno modula, koje je potrebno uvezati u jedinstveni sistem. Striktnom realizacijom projekat se vrlo brzo može isplatiti jer sistem pravi uštede gdje god su one moguće.

Svaki od modula je jako kompleksan i zahtjevan, prvenstveno platforma za funkcionisanje, a ne treba zaboraviti ni stručnjake koje treba angažovati na pripremi, izradi i implementaciji projekta. Kada se ovome dodaju cijene licenciranih sistema za obezbjeđenje, instalacija opreme, održavanje, edukacija kadra, te cijena usluge migracije podataka i njihovog integrisanja u informacioni sistem, jasno je da se radi o kompleksnom projektu, koji je moguće izvesti samo uz odgovarajuće garancije.

Objašnjavaju stručnjaci koji se bave razvojem ovakvih informacionih sistema.

Iz Udruženja ekonomista RS SWOT ističu da će privredna društva poput “Šuma Srpske” sigurno imati koristi od informatizacije poslovanja s obzirom na to da se radi o kompaniji koja ima veliku teritorijalnu, funkcionalnu i organizacionu razuđenost.

Naravno, da bi se stvarno kapitalizovale prednosti uvođenja informacionog sistema, mora se voditi računa o kadrovskim kapacitetima. Posebno je važno da menadžment ima znanja i da insistira na dosljednoj primjeni novog sistema, ali i da njegovo uvođenje prati zapošljavanje IT stručnjaka.

Rekao je izvršni direktor Udruženja ekonomista SWOT Saša Grabovac.

Izvor

Shares
Slične objave
Agro reportažeAgro vijesti

Organska proizvodnja bukovača iz Tuzle - Fungi Kultura (VIDEO)

Agro vijesti

Kolika god da je cijena kupusa, pa da je i džaba, niko ga neće