Kako pomoći biljkama u zaštićenom prostoru da prežive visoke temperature | Agroportal.ba
Agro savjeti

Kako pomoći biljkama u zaštićenom prostoru da prežive visoke temperature

Kako pomoći biljkama u zaštićenom prostoru da prežive i daju zdrave plodove i tokom ekstremno visokih temperatura?

Topla ljeta

Tokom ljeta, kada je iznadprosječno toplo. Dnevne temperature tokom dana u zaštićenom prostoru su iznad 40°C, a i noćne tek koji stepen ispod 30°C. Ovako visoke temperature nepovoljno utiču na rast i razvoj povrtarskih vrsta. U prvom redu paprike i paradajza koje su tokom ljeta najčešće biljne vrste koje se proizvode u zaštićenom prostoru.

Oštećenja uslijed visokih temperatura manifestiraju se na različitim dijelovima biljaka. Listovi tokom dana klonu. A zbog razgradnje hlorofila mogu poprimiti i smeđu boju dok korijen može prestati rasti. Česta je pojava i odbacivanja cvjetova ili se pak iz oplođenih cvjetova razvijaju deformisani plodovi koji nisu za tržište.

Simptomi nedostatka kalcijuma obično se javljaju na plodovima kada dostignu 1/3 do 2/3 zrelosti. Na plodovima se prvo razvija mrlja svijetlo sive boje koja tamni, prelazi u smeđu i na kraju u crnu boju. Mrlja s vremenom nekrotira.

Međuzavisnosti kalcijuma

To je fiziološki poremećaj povezan s međuzavisnosti kalcijuma, azota i vlage u zemljištu. Tako da je moguće da se simptomi manifestiraju i na plodovima biljaka koje rastu u zemljištima u kojima ima dovoljno kalcijuma. Međutim, kako bi bili sigurni da ima dovoljno kalcijuma i kako bi izbjegli ovu pojavu potrebno je dodavati kalcijum svakih desetak dana. Prihranu kalcijem najbolje je napraviti rano ujutro, odmah nakon svitanja i paziti da biljka ima dovoljno vode kako bi mogla taj kalcijum i usvojiti. Moguća je i primjena kalcijuma folijarno, dakle putem lista.

Pročitajte još...   List hrasta spaljen, žir otpada prije vremena

Uslijed visokih temperatura nerijetko se javljaju i ožegotine na listu, ali i na plodu. Kako bi izbjegli ovu pojavu prvo treba zasjeniti plastenik, ali i paziti da ostavimo dovoljno lisne mase. Tako da pinciranje moramo prilagoditi vremenu uzgoja. U proljeće i jesen paprika se pincira jače dok za pripremu za ljeto ostavlja se više lisne mase. Na zapercima možemo skidati samo cvjetove, a ostavljati listove.

Ispinciran zasad paprike dobro pripremljen za ljetne temperature, Popovo Polje, Brčko Distrikt BiH (2017)

Na paradajzu skidati list samo do etaže koja zrije. Na zapercima skinuti samo vrh, a ostaviti pokoji list. Tako su plodovi zaštićeni od direktnog sunčevog svjetla.

Pročitajte još...   Sanacija šteta od grada i oporavak stabala voća

Zasad paradajza adekvatno pripremljen za ljetne temperature, Popovo Polje, Brčko Distrikt BiH (2017)

Stres zbog temperature

Stres izazvan uticajem visokih temperatura možemo smanjiti obaveznim provjetravanjem tokom dana, ali bi bilo dobro da se i tokom mirnih noći ventilacije ne zatvaraju. Zasjenjivanje je već spomenuto i obavezno je tokom ljetnih mjeseci.

Vodni režim i temperaturni stres usko su povezani. Nadzemni dijelovi biljke mogu evapotranspiracijom održati povoljnu temperaturu tkiva. Zato treba paziti da biljke tokom cijelog dana imaju dovoljno vode.

Orošavanjem se mogu postići odlični rezultati u cilju smanjenja temperature i podizanja vlage.

Preživljavanje ovakvih stresnih uslova lakše podnose kalemljene sadnice. Naime, njihov korijen je jače razvijen što omogućuje bolju snabdjevenost vodom pa su time biljke i otpornije na nepovoljne stresne uslove. Takođe, i primjena đubriva na bazi organskih sastojaka (amino-kiselina i peptida) isto može pomoći biljkama da prežive ovakve ekstremne uslove na šta se treba obratiti pažnja.

Shares
Slične objave
Agro savjeti

Uzgoj paprike na otvorenom

Agro savjeti

Poslije kiša obavezna kultivacija usjeva