Osnovni principi proizvodnje paradajza u objektima bez grijanja | Agroportal.ba
Agro savjeti

Osnovni principi proizvodnje paradajza u objektima bez grijanja

Za uspjeh proizvodnje u zaštićenom prostoru od presudnog značaja je korišćenje dobro odnjegovanog kvalitetnog rasada. Rokovi sadnje uslovljeni su vrstom zaštićenog prostora i mogućnostima zagrijavanja.

Odabir rasada

Kvalitetan rasad paradajza u momentu sadnje treba da ima sledeće karakteristike:

  • stablo visine 25–30 cm i debljine 8–10 mm.
  • 6–8 krupnih tamnozelenih listova.
  • nadzemnu masu od 6–8 g sa formiranim pupoljcima ili cvjetovima u prvoj cvasti.
  • Izbor sorti i vrijeme proizvodnje mora odgovarati zahtjevu tržišta.

Sasvim sigurno da se najbolji plasman kod nas ostvaruje paradajzom okruglih plodova. Srednje krupnoće, crvene boje i karakterističnog ukusa. Za ovaj vid proizvodnje najprisutnija su dva tipa sorti/hibrida prema načinu porasta stabla. Najveći broj genotipova je u tipu visokog neograničenog rasta stabla (indeterminantne). Koje prvu cvast obrazuju posle 7-12 listova. Zatim sljedeće poslije svaka tri lista. Rast stabla teče neograničeno.

U posljednje vrijeme značajno se povećala proizvodnja poludeterminantnih sorti/hibrida. Koji obrazuju prve cvasti poslije 5-8 listova. A sljedeći poslijee svaka 1-3 lista a rast stabla se završava cvašću. Za uspješnu prouzvodnju paradajza potrebno je poznavati optimalne uslove za njegov rast i razvoj. Tako, za rast vegetativnih organa optimalna temperatura je oko 22°C. Kritična maksimalna temperatura je oko 32°C.

Pročitajte još...   Prednosti korišćenja biomase za proizvodnju energije

Oplodnja

Oplodnja se odvija na temperaturi iznad 20°C. Za rast i razvoj paradajza značajna je i temperatura zemljišta. Optimalna je 20–25°C. Međutim biljke se rasađuju kada je temperatura zemljišta 14-15°C. Pri nižoj temperaturi veoma je spor rast i regeneracija korjena. Niže noćne temperature i dnevne za oblačnih dana neophodne su i zbog činjenice da paradajz raste u tami.

Zato su u gustom usjevu, pri nedovoljnoj svjetlosti ili visokim noćnim temperaturama internodije izdužuju. Niže temperature kao i temperature preko 32°C . Te nedostatak svjetlosti izazivaju opadanje cvjetova. Paradajz je biljka sa izrazitim potrebama za svjetlošću. Za neprekidan razvoj i plodonošenje neophodna je minimalna osvetljenost od 5.000–10.000 luksa. A optimalna oko 35.000 luksa, što zavisi i od sorte.

Svjetlost

Pri većem intenzitetu osvjetljenosti, bez obzira na dužinu dana, cvjetanje je ranije. Paradajz pripada biljkama relativno otpornim na nedostatak vode. Kritičan period je u vrijeme cvjetanja. Kada nedovoljna vlažnost može izazvati opadanje cvjetova. Do perioda cvjetanja zalivanjem treba održavati vlažnost do 70% PVK. A u vrijeme plodonošenja oko 80% PVK. Za uspješan rast i razvoj neophodna je relativno niska vlažnost vazduha.

Pročitajte još...   Visoke temperature direktno i indirektno umanjuju prinos paprike i paradajza

Vlažnost vazduha

Optimalna relativna vlažnost vazduha je od 45–60%. Visoka relativna vlaga smanjuje oplodnju i transpiraciju. A time izaziva poremećaje u ishrani biljke.

Navodnjavanje

Za navodnjavanje paradajza najbolje je koristiti sistem kapanja. Zalivanje treba obavljati sunčanih dana (najbolje vodom temperature 20–25°C), u prijepodnevnim časovima. Poslije svakog zalivanja objekat se mora dobro provjetriti. Primjena sistema kapanja doprinosi manjoj potrošnji vode. Boljem zdravstvenom stanju biljaka i slabijoj zakorovljenosti.

Paradajz je kultura sa visokim potrebama za hranivima. Kako u pogledu makro tako i mikroelemenata. Mladoj biljci je potrebno tri do pet puta više hraniva. Posebno fosfora (na jedinicu mase) u odnosu na odraslu biljku.

Prinos

Prinos je u direktnoj zavisnosti od sadržaja lakopristupačnih hraniva u zemljištu. Paradajz je posebno osjetljiv na nedostatak fosfora u prvim fazama rasta i razvića (rasad). Obrazovanje i zrenje plodova ide na račun hraniva nakupljenih u vegetativnim djelovima. Zbog toga je za paradajz od posebnog značaja obezbjeđenje.

Shares
Slične objave
Agro savjeti

Tehnika zaštite voćnjaka od mraza pomoću vatri

Agro savjeti

Priručnik za njegu papaka muznih krava