Lopare: Poziv na dodjelu sadnica | Agroportal.ba
Agro oglasiAgro vijesti

Lopare: Poziv na dodjelu sadnica

Opština Lopara, u okviru projekta „Uspostavljanje međuopštinske saradnje u oblasti poljoprivrede opština Lopare i Čelić“ raspisuje javni poziv za dodjelu sadnog materijala šljive fizičkim i pravnim licima sa područja opštine Lopare. Ukupne raspoložive količine sadnica 4.150 komada (2.800 komada sorte “čačanke rodne” i 1.350 komada sorte “stenlej”).

Kriteriji za odabir korisnika:

– da korisnik ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo u APIF-u
– da posjeduje iskustvo u bavljenju voćarstvom
– da postoji povoljna putna komunikacija do parcela

Odabrani korisnici su dužni izvršiti analizu zemljišta, kao i pripremu parcela za sadnju uz primjenu savremenih agrotehničkih mjera i metoda sadnje (oranje, đubrenje i kopanje rupa).
Troškove sadnje i održavanja voćnjaka snosit će odabrani korisnici.

Pročitajte još...   Poziv uzgajivačima svinja na stručno savjetovanje

Javni poziv za podnošenje prijava ostaje otvoren do 19.11.2019. godine i biće objavljen na internet stranici opštine Lopare i oglasnoj tabli Opštine.
Prijavni obrazac se može preuzeti u opštini Lopare na info pultu svakim radnim danom od 8h do 16h ili na internet stranici opštine Lopare www.opstinalopare.com.

Prijava treba sadržati:
– popunjen prijavni obrazac,
– fotokopiju lične karte podnosioca prijave na Javni poziv,
– fotokopiju potvrde iz APIF-a, kancelarija Lopare za nosioca poljoprivrednog
gazdinstva,

Prijave sa dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za komisiju za dodjelu sadnog materijala u okviru projekta – Uspostavljanje međuopštinske saradnje u oblasti poljoprivrede opština Lopare i Čelić – NE OTVARATI“ predavati na prijemnom šalteru opštine Lopare ili slati na adresu:
Opština Lopare
Cara Dušana 143
75240 Lopare

Pročitajte još...   Ko zasije GMO soju ostaje bez podsticaja

Nakon odabira korisnika Komisija će na terenu vršiti provjeru dostavljenih zahtjeva i ispunjenosti uslova.
Detaljnije informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u opštini Lopare, kancelarija broj 136 i 138 svakim radnim danom od 8 do 16h ili na telefon broj 055/650-176, lokali 119 i 133, kontakt osobe Dragana Janjić i Radislav Davidović.

Shares
Slične objave
Agro vijesti

Popis poljoprivrede koči politika

Agro vijesti

Izvoz mesa u Tursku ponovo od ove sedmice