Petak , 21 Februara 2020
Početak / Agro oglasi / Nacrt Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini

Nacrt Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske, objavilo je novi pravilnik “O uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu”.

Ovim pra­vil­ni­kom pro­pi­su­ju se uslo­vi ko­je su dužni da ispune fizička i prav­na lica za ostvarivanje pra­va na nov­ča­ne pod­sti­ca­je za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji, postup­ci za njihovo ostvarivanje, vr­sta, visi­na i na­čin is­pla­te nov­ča­nih pod­sti­ca­ja, oba­ve­ze ko­ri­snika podsticaja na­kon njihovog primanja, rokovi, kao i potrebna dokumentaci­ja i obra­sci.

Pravo na ostvarivanje podsticaja po ovom pravilniku imaju korisnici podsticaja koji su ulaganja izvršili od 1. aprila 2018. godine, osim za ulaganja koja su investirana u podizanje voćnih zasada koja su izvršena od 1. jula 2017. godine pa do isteka javnog poziva iz člana 2. ovog pravilnika (obračunski period).

Kompletan nacrt pravilnika možete preuzeti na linku ispod:

Preuzmi Nacrt Pravilnika

 

Autor Redakcija

Redakcija
Prvi poljoprivredni portal Posavine i Semberije

Provjerite takođe

Kontrolom mlijeka do podsticaja

Sve farme koje su u sistemu otkupa mlijeka u Srpskoj pod kontrolom su stručnih službi …

Komentariši