Pijačni barometar 19.09.2017. | Agroportal.ba
Agro vijestiPijačni barometar

Pijačni barometar 19.09.2017.

Rb. Naziv Cijena 1/kg. KM
1 Prasad 2,70 – 3,00
2 Tovne svinje (u klasi) 3,00 – 3,50
3 Tovne svinje (bez klase) 2,70 – 3,20
4 Krmače 2,00 – 2,20
5 Jagnjad 4,80 – 5,00
6 Ovce 3,00
7 Telad – ženska 7,50
8 Telad – muška 8,50
Shares
Slične objave
Agro savjetiAgro vijesti

Saharski pijesak i ribolov

Agro vijesti

Sastanak na temu protesta poljoprivrednika u Odžaku