Plan proljetne sjetve za 2020. godinu u Republici Srpskoj | Agroportal.ba
Agro oglasiAgro vijesti

Plan proljetne sjetve za 2020. godinu u Republici Srpskoj

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kontinuirano prati stanje u oblasti sektora i preduzima mjere iz svoje nadležnosti, u interesu proizvodnje, proizvođača i potrošača kao i ekonomije agrarnog sektora. U uslovima vanredne situacije koju je proglasila Vlada Republike Srpske 16.03.2020 godine, te u uslovima otežanog protoka roba u spoljnoj trgovini, proizvodnja dovoljnih količina poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda je ključna za obezbjeđenje prehrambene sigurnosti stanovništva Republike Srpske.

U skladu sa navedenim, cilj ove informacije je da upozna nadležne organe, partnerske institucije i širu javnost sa mjerama i aktivnostima planiranim i preduzetim od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za proljećnu sezonu u 2020. godini.

Osnovni cilj preduzetih mjera i aktivnosti odnosi se na omasovljavanje proljetne sjetve, kroz unapređenje uslova za zasnivanje proizvodnje i troškovno rasterećenje, uslova za investiranje u povećanje obima i kvaliteta proizvoda, obezbjeđenje uslova za ugovaranje, otkup i preradu domaćih poljoprivrednih proizvoda, te uspostavljanje sistema kontinuiranog praćenja stanja, kao i saradnje u nadzoru i kontroli zdravstvene ispravnosti proizvoda.

Ocjena stanja proizvodnje zasnovane u jesen 2019. godine

Na osnovu podataka stručnih službi MPŠV, u jesen 2019. godine zasijano je ukupno 69.091 ha, od čega je pšenica zasijana na 43.670 ha ili oko 63% od ukupnih žitnih površina. Ostala strna žita: raž, ječam, tritikale i ozima zob) zasijana su na 25.491ha. Ukupne sjetvene površine u proizvodnoj 2019/2020 su neznatno smanjene u odnosu na 2018 godinu.

Tab. 1. Pregled zasijanih površina u jesenjoj sjetvi 2019.godine i procjena vrijednosti proizvodnje, tekuće cijene

Vrsta Površina (ha) Prosječan
prinos (t/ha)
Procjenjena ukupna
proizvodnja (t)
Cijena (KM/t) Vrijednost
proizvodnje
Pšenica 43,670 4.5 196,515 280 55,024,200
Raž 925 3.4 3,145 300 943,500
Ječam 11,526 4.3 49,738 400 19,895,240
Tritikale 8,584 4.6 39,486 350 13,820,240
Zob (ozima) 2,680 3.3 8,844 330 2,918,520
Uljana repica 1,665 3.0 4,995 600 2,997,000
Ukupno 69,091   302,723   95,598,700

Izvor: procjena stručnih službi MPŠV i Poljoprivrednog instituta Republike Srpske

Plan proljetne sjetve za 2020. godinu

Ratarstvo

Sjetveni plan Republike Srpske 2020

Prema procjenama stručnih službi MPŠV očekuje se da će se kukuruzom zasijati oko 131,211ha, kao i nastavak trenda smanjenja površina pod kukuruzom a povećanje površina pod sojom. Uzimajući u obzir prosječne vremenske prilike na prostorima Republike Srpske i ostvarene prosječne prinose u zadnjih pet godina, procjena je da se u 2020. godini može očekivati prosječan prinos kukuruza preko 6 t/ha. 

Tab. 2. Procjene planiranih površina ratarskih kultura i vrijednosti proizvodnje u 2020. godini

Ratarstvo Planirane površine (ha) Očekivani prinos (t/ha ) Procijenjena ukupna proizvodnja (t) Cijena (KM/t ) Vrijednost proizvodnje (KM)
Kukuruz 131,211 6 786,166 372 292,328,100
Zob 2,480 3 7,915 424 3,359,750
Ječam 3,246 5 14,638 441 6,455,200
DTS 1,900 12 22,720 171 3,874,000
Heljda 119 2 235 919 216,240
UKUPNO 138,956   831,674   306,233,290

Izvor: MPŠV

Cijena sjetve kukuruza iznosi oko 2,208 KM/ha i nešto je niža u odnosu na proteklu godinu zbog niže cijene goriva i pojedinih repromaterijala. U procjenu troškova sjetve su uračunati troškovi obrade zemljišta, đubrenje, kultiviranje, zaštita i cijene sjemena.

Tab. 3. Ukupni direktni troškovi proizvodnje kukuruza u 2020 godini

Biljna vrsta Cijena sjemena (КМ/ha) Cijena đubriva (КМ/hа) Cijena sredstava za zaštitu bilja (KM/hа) Troškovi obrade i goriva (KM/hа) Ukupni troškovi prizvodnje (КМ)
Kukuruz 208 727 112 1,160 2.208

Izvor: MPŠV

Priprema za sjetvu teče dobro, očekuje se veći obim sjetve od planiranog, a počela je i podjela regresiranog dizela. U većini regija snabdjevenost repromaterijalom je još uvijek dobra, distributeri imaju dovoljno zaliha da zadovolje potrebe proljetne sjetve. Cijene repromaterijala su okvirne i mogu varirati u zavisnosti od područja, plodnosti zemljišta, kao i raspoložive mehanizacije.

Pregledom podataka u tabelama 1 i 2 možemo konstatovati da procijenjena vrijednost proizvodnje ratarskih kultura u 2020. godini iznosi oko 400 miliona KM.

Industrijsko bilje

Sjetveni plan Republike Srpske 2020

U 2020. godini očekuje se povećanje površina pod industrijskim biljem. Sjetva soje je planirana na oko 4.682 ha, uljane repice na oko 1.747 ha, suncokreta na 895 ha, a duvana na oko 815 hektara. Očekivani prinosi u povoljnim vremenskim uslovima za soju su 2,5 t/ha, uljanu repicu i suncokret 3 t/ha i duvan 2,5 t/ha.

Povećanje površina pod industrijskim biljem u odnosu na prethodnu godinu iznosi 10%. Navedene površine mogu biti i veće nakon intervencije Vlade i međunarodnih organizacija u vidu donacije sjetvenih paketa.

Cijena sjetve varira u odnosu na obim proizvodnje, plodnost zemljišta, cijene sjemena i repromaterijala, a prema procjenama očekivani troškovi sjetve za ovu sezonu su od  1.200-1.400 KM/ha u zavisnosti od područja.

Tab. 4. Procjene planiranih površina industrijskog bilja i vrijednosti proizvodnje u 2020. godini

Industrijsko bilje Planirane površine (ha) Očekivani prinos (t/ha ) Procijenjena ukupna proizvodnja (t) Cijena (KM/t ) Vrijednost proizvodnje (KM)
Soja 4,682 2.50 11,705.00 700 8,193,500
Suncokret 895 2.90 2,595.50 650 1,687,075
Uljana repica 1,747 3.00 5,241.00 640 3,354,240
Duvan 815 2.50 2,037.50 4000 8,150,000
UKUPNO 8,139   21,579.00   21,384,815

Izvor: MPŠV i Poljoprivredni institut RS

Povrtarstvo

Sjetveni plan Republike Srpske 2020

Prema procjenama MPŠV ovogodišnja proizvodnja krompira će biti zasnovana na oko 10,475 ha (za 500 hektara više u odnosu na 2019), a očekivani prinos iznosiće oko 26 t/ha. Kada su u pitanju ostale povrtarske kulture očekuje se takođe da će intervencije Vlade i međunarodnih organizacija doprinijeti povećanju površina pod lukom i drugim povrtarskim kulturama. Prema navedenim procjenama povrće u intenzivnoj proizvodnji biće zasijano na oko 19.028 hektara, očekivana ukupna proizvodnja je oko 502,576 tona, a ukupna vrijednost proizvodnje oko 240 miliona KM.

Pročitajte još...   Ministar Košarac: Stvoreni preduslovi za izvoz ribe iz BiH u Rusku Federaciju

Prema podacima kojim raspolaže Ministarstvo, a na osnovu prijavljenih površina sjemenske proizvodnje krompira u prethodnim godinama, procjena je da će u 2020. godini biti zasijano oko 50 ha sjemenskog krompira.

Tab. 5. Procjene planiranih površina povrća i vrijednosti proizvodnje u 2020. godini

Povrće Planirane površine (ha) Očekivani prinos (t/ha ) Procijenjena ukupna proizvodnja (t) Cijena (KM/t ) Vrijednost proizvodnje (KM)
Krompir 10,475 25.9 271,298 413 112,046,003
Krastavac 1,102 33.6 37,016 669 24,764,004
Luk 1,245 23.9 29,764 489 14,554,772
Mrkva 322 20.5 6,592 539 3,553,304
Paprika 1,605 37.8 60,657 603 36,576,403
Paradajz 1,245 32.1 39,950 501 20,014,888
Cvekla 141 29.4 4,155 306 1,271,281
Pasulj 1,460 2.9 4,233 2,517 10,654,642
Kupus 1,434 34.1 48,910 328 16,042,604
UKUPNO 19,028   502,576.26   239,477,902

Izvor: MPŠV

Uslovi za zasnivanje novog ciklusa proizvodnje

Pšenica opet podbacila

 

Prema procjenama MPŠV, ukupna proizvodnja najvažnijih ratarskih i povrtarskih kultura u proljećnoj sjetvi zasnovaće se na oko 166.123 ha, a očekivana vrijednost proizvodnje navedenih usjeva je oko 567 miliona KM. Ukupan obim i vrijednost proljećne sjetve je u prosjeku veći jer obuhvata i druge kulture koje nisu prikazane u procjenama MPŠV te je za očekivati i da ukupna vrijednost proizvodnje zasnovane u proljeće bude veća.

Uslovi za zasnivanje novog proizvodnog ciklusa zavise od vremenskih uslova s jedne strane i dostupnošću repromaterijala i drugih faktora proizvodnje, s druge strane. Prema informacijama područnih jedinica resora za pružanje stručnih usluga, snabdjevenost repromaterijalom za proljećnu sjetvu je zadovoljavajuća uprkos otežanom robnom prometu. Takođe osim blagog rasta cijena kukuruza i osnovnog NPK đubriva, ostali repromaterijali su na nižoj prosječnoj cijeni, što se zajedno sa interventnim mjerama Vlade i međunarodnih organizacija može povoljno odraziti na povećanje sjetvenih površina.

Tab. 6. Pregled cijena repromaterijala u periodu 2013-2020. godina

Repromaterijal Cijene po godinama, izražene u KM/pakovanju sjemena, KM/kg, КМ/lit, sa uračunatim PDV Razlika u cijenama 2020/2019
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kukuruz sjeme 25.000 zrna 75,00 85,00 85,00 80,60 81,00 80,00 85 81,00 -5 %
Cijena kg sjem kukuruza (KM/kg) 8,82 10,00 10,00 11,00 11,40 11,00 11,00 12,00 9%
Sjeme zobi 1,10 0,85 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 0.91 -9 %
UREA 0,95 0,79 0,77 0,80 0,80 0,75 0,78 0.72 -8 %
NPK 15:15:15 1,00 0,82 0,81 0,90 0,80 0,80 0.75 0.79 5 %
KAN 27% 0,67 0,48 0,58 0,60 0,60 0,53 0.55 0.53 -4 %
Dizel gorivo 2,40 2,30 1,85 1,50 1,80 2,07 2.20 1.99 -10 %

Izvor: MPŠV

U cilju podrške proizvođačima u zasnivanju novog proizvodnog ciklusa, Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i ove godine regresira osnovne reprometrijale, a to su dizel i sve vrste sjemena: kukuruza domaćeg hibrida, ostalih žitarica, industrijskog bilja i krompira u odnosu na maloprodajnu cijenu, što nailazi na izuzetno dobar prijem kod poljoprivrednih proizvođača.

Aktivnosti u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji

Ukupni procjenjeni obim proizvodnje u sektoru voćarstva je oko 331.000 t, a očekivana vrijednost proizvodnje je oko 200 miliona KM. Nagla promjena temperature poslednjih dana može negativno uticati na već uznapredovalu vegetaciju naročito koštičavih voćnih vrsta. Štete će donekle ublažiti sniježni pokrivač, kao i tretmani protiv mraza koji se uveliko primjenjuju naročito u velikim proizvodnim zasadima.

Osim vremenskih prilika na voćarsku proizvodnju poslednjih godina negativno utiče nedostatak radne snage koji se pokušava nadomjestiti što većim stepenom automatizacije radnih procesa u voćarstvu. Takođe je u najavi novo zakonsko rješenje vezano za angažovanje sezonskih radnika koje će pomoći poslodavcima u angažovanju radne snage.

Tab. 7. Površina pod voćnjacima i vinovom lozom, procjena prosječnih prinosa i ukupna procjena vrijednosti proizvodnje voća i grožđa u 2020 godini

Voćna vrsta Zasađene površine (ha) Očekivani prinos Procijenjena ukupna proizvodnja Cijena Očekivana vrijednost proizvodnje (КМ)
(t/ha) (t) (KM/t)
šljiva  7,557  24  181,368  400  72,547,200
jabuka  3,414  30  102,420  450  46,089,000
kruška  1,451  10  14,510  650  9,431,500
breskva  168  20  3,360  800  2,688,000
malina  851  15  12,771  3,300  42,145,290
jagoda  586  20  11,720  2,000  23,440,000
vinova loza  535  10  5,350  1,000  5,350,000
Ukupno:  14,562    331,499    201,690,990

Izvor: MPŠV

Aktivnosti u animalnoj proizvodnji

Osnovna karakteristika animalne proizvodnje u Republici Srpskoj je stagnacija brojnog stanja svih vrsta domaćih životinja, te prekomjerni uvoz svih animalnih proizvoda. Potpuno odsustvo korišćenja mjera zaštite domaće proizvodnje u uslovima slobodnog tržišta i potpisanih sporazuma o slobodnoj trgovini, poljoprivredne proizvođače Republike Srpske svrstava u red najnezaštićenijih u regiji.

Međutim, zahvaljujući mjerama Vlade Republike Srpske određene proizvodnje bilježe povećanje ili održavanje postojećeg nivoa proizvodnje, što se prije svega odnosi na otkup sirovog mlijeka, te povećanje proizvodnje  u  svinjarstvu.

Тab. 8. Procjena vrijednosti stočarske proizvodnje u Republici Srpskoj u 2020 godini

 Proizvod Obim proizvodnje Cijena (КМ) Vrijednost (КМ)
Goveđe meso (kg) 21,200,000 8.50 180,200,000
Kravlje mlijeko (l) 342,133,000 0.56 191,594,480
Svinjsko meso (kg) 41,740,000 6.00 250,440,000
Ovčije meso (kg) 6,170,000 9.00 55,530,000
Ovčije mlijeko (l) 4,000,000 1.20 4,800,000
Kozje meso (kg) 306,000 9.00 2,754,000
Kozje mlijeko (l) 2,500,000 1.50 3,750,000
Živinsko meso (kg) 29,150,000 4.00 116,600,000
Jaja (ком) 385,500,000 0.14 53,970,000
Riba (kg) 2,311,084 6.30 14,559,829
Med (kg) 1,640,000 15.00 24,600,000
Ukupno     898,798,309
Pročitajte još...   Mljekarski sektor bilježi povećanje proizvodnje

Izvor: MPŠV

U uslovima vanredne situacije izazvane pandemijom Korona virusa, očekuje se rast potražnje prerađivačke industrije za domaćom sirovinom što bi moglo povoljno uticati na rast obima proizvodnje u stočarstvu i iznad procijenjenih vrijednosti iz 2019 godine predstavljenih u tabeli.

Procjena vrijednosti proizvodnje u prehrambenoj industriji

Uprkos otežanim uslovima izvoza prehrambenih proizvoda, za očekivati je rast proizvodnje u prehrambenom sektoru Republike Srpske, a baziran na povećanoj potrebi za snabdijevanje domaćeg tržišta.

Tab. 9. Projekcija količine proizvodnje i vrijednosti proizvodnje za 2020. godinu

Grana Proizvedene količine u 2019. godini Vrijednost proizvodnje za 2019. godinu (KM) Projekcija količine proizvodnje za 2020. godinu Projekcija vrijednosti proizvodnje za 2020. godinu (KM)
  1 2 3 4
Proizvodnja prehrambenih proizvoda (tona) 758,009 829,064,290 770,912 843,158,383
Proizvodnja pića (litar) 116,544 111,055,300 121,555 115,830,678
Proizvodnja duvanskih proizvoda (tona) 76 1,092,910 3,04 43,716
  874,629 941,212,500 892,470,04 959,032,777

Izvor: Procjena MPŠV na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku RS

Stanje zaliha gotovih proizvoda procjenjuje se svakodnevno, a bazirano je na evidencijama zaliha u najvećim rpehrambenim kapacitetima, a podaci u tabeli br. 10 prikazuju stanje na dan 24.03.2020 godine.

Tab. 10. Procjene zaliha gotovih proizvoda na dan 24.03.2020 godine

Sektor Količine na stanju gotovih proizvoda

(tona)

Prerada voća i povrća 5.720 tona
Mesna industrija Gotovih proizvoda: 363 tona

Sirovine: 624 tona

Mlinska industrija 15.152 tona pšenice
Mliječna industrija 2.333 tona mliječnih proizvoda

S obzirom na izrazito negativan spoljno-trgovinski bilans u prehrambenoj industriji poslednjih godina, zadovoljenje potreba domaće prehrambene industrije za sirovinama, kao i zadovoljenje potreba stanovništva za osnovnim prehrambenim proizvodima, ne može da se promijeni preko noći, te je sasvim izvjesno da je za potrebe kako industrije, tako i prehranu stanovništva potrebno djelovati interventno u cilju prevazilaženja manjka proizvoda na tržištu.

Zaključak

Ukupna očekivana vrijednost poljoprivredne proizvodnje u proizvodnoj 2020 godini procjenjuje se na 1,763,184,006 KM. Ovakva predviđanja zasnovana su na rastu obima i vrijednosti proizvodnje u ratarstvu i to prije svega u proizvodnji industrijskog bilja i predviđanju nešto umjerenijih cijena poljoprivrednih proizvoda u odnosu na 2019 godinu. Procijenjeni udio animalne proizvodnje u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji je oko 50.97 %, kao i biljne oko 49%. Zajedno sa prehrambenom industrijom ukupna izlazna vrijednost sektora poljoprivrede i proizvodnje hrane je 2,722,216,783 KM.

Tab. 14. Obim i vrijednost poljoprivredne proizvodnje u 2020 godini

 

Vrsta proizvodnje

Planirane površine  (hа) Procjenjena ukupna

proizvodnja (t)

Vrijednost proizvodnje (КМ)
Ukupno ratarska proizvodnja 216,186 1,155,976 423,216,805
Ukupno voćarska proizvodnja 14,562 331,499 201,690,990
Ukupno povrtarska proizvodnja 19,028 502,576 239,477,902
Ukupno biljna proizvodnja 249,776 1,990,051 864,385,697
Ukupno animalna proizvodnja     898.798.309
Ukupno biljna i animalna proizvodnja 1,763,184,006
Ukupno prehrambena industrija 959,032,777
Ukupno poljoprivreda i prehrambena industrija 2,722,216,783

U cilju podsticanja tekuće proizvodnje i dostizanja većeg stepena snabdjevenosti domaćeg tržišta i domaće prehrambene industrije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi sledeće mjere:

 1. Obezbjeđena su sredstva u iznosu od 75 miliona KM za finansiranje tekuće proizvodnje i kapitalnih investicija u poljoprivredi;
 2. Obezbjeđeno je 30% fiksnog povrata sredstava (40% za gazdinstva iznad 600 m.n.v.) na investicije u poljoprivrednu mehanizaciju, opremu u stočarstvu, investicije u biljnoj proizvodnji i navodnjavanju, te preradi poljoprivrednih proizvoda;
 3. Obezbijeđen je regres za dizel gorivo za proljetne i jesenje radove u 2020 godini u količini od 100 litara odnosno 60KM po hektaru obradive površine u ukupnom iznosu od 5,5 miliona KM;
 4. Omogućeno je pravo na podsticajna sredstva za regresirani dizel, premiju za proizvodnju merkantilne pšenice i premiju za mlijeko, uključujući gazdinstva koja nisu izvršili prijavu doprinosa za 2019 godinu;
 5. Omogućeno je pravo na podsticajna sredstva za 5373 korisnika koji su se do danas nalazili u evidenciji dužnika kod Ministarstva, a po osnovu kredita iz 1998 i 2000 godine;
 6. Obezbjeđeno je regresiranje svih sjemena domaćih proizvođača u iznosu od 50% malorpodajne cije, a u cilju omasovljenja sjetve kroz veću dostupnost jeftinijeg sjemena domaćih proizvođača;
 7. Obezbjeđeni su sjetveni paketi za mala porodična poljoprivredna gazdinstva za zasnivanje poljoprivredne proizvodnje u ukupnoj vrijednosti od 2,5 miliona KM;
 8. Obezbjeđen je interventni uvoz komponenti za stočnu hranu (soja) za osiguranje ishrane stočnog fonda, u prvom redu peradi;
 9. Obezbjeđena je podrška domaćim prerađivačima u prehrambenoj industriji za otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda;
 10. Obezbjeđena su dodatna sredstva za podršku sjetvi industrijskih kultura (merkantilne soje, suncokreta i uljane repice) u iznosu od 200KM po hektaru;
 11. Obezbjeđena su dodatna sredstva za zasnivanje organske proizvodnje u iznosu 600KM po hektaru i 600KM po uslovnom grlu;
 12. U cilju podrške uvezivanju primarne proizvodnje i prehrambene industrije, kao i investiranje u proširenje proizvodnih kapaciteta obezbjeđena su:
 • namjenska sredstva IRB za ugovaranje, proizvodnju i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda u ukupnom iznosu od 60 miliona KM.
 • Kreditna sredstva Partner fonda – revolving fond Ministarstva u iznosu od 7 miliona KM.
 • Iz sredstava međunarodnih projekata u poljoprivredi obezbjeđeno je 31.5 miliona KM podrške.
 1. Obezbjeđena je rekordna isplata svih obaveza po osnovu podsticaja iz 2019 godine a već je isplaćeno 9,5 miliona KM iz agrarnog budžeta za 2020 godinu.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom o zasnivanju novog proizvodnog ciklusa u poljoprivredi Republike Srpske u 2020. godini i istu usvaja. 

0Shares
Slične objave
Agro vijesti

Bratunac: "Dani maline" u junu, već stižu prijave izlagača

Agro vijesti

"Mladi u poljoprivredi" za agronome dobojske regije