Agro vijesti

Deminirano zemljište iskorisiti za organsku proizvodnju

Predstavnici nevladine organizacije “Posavina bez mina” predstavili su projekt “Zaštita i pomoć stanovništvu ugroženom od minsko eksplozivnih ostataka nakon rata”. Prezentovani su rezultati i trenutna situacija sa deminiranim zemljištem. [tie_full_img][/tie_full_img] Prije osam godina u Brčko distriktu je bilo preko 70 kvadratnih kilometara sumnjive površine. Danas je…
Opširnije