Agro reportaže

Mljekarstvo se isplati i u doba korone

Mljekarstvo se i dalje isplati iako se mljekare suočavaju s problemom plasmana. Kao i sa velikim zalihama gotovih proizvoda zbog pada potrošnje mlijeka i mliječnih prerađevina, na šta je u velikoj mjeri uticala pandemija virusa korona. Međutim, na semberskim farmama proizvodnja nije ugrožena. Za razliku od uzgajivača tovne junadi i svinja, koji su pretrpjeli velike gubitke zbog teškoća u…
Opširnije