Agro reportažeAgro vijesti

Predstavljeni potencijali Bijeljine za razvoj eko-turizma

Bijeljinsko Ekološko udruženje „Eko-put“ predstavilo je u Bijeljini potencijale za razvoj eko-turizma u slivu donjeg toka i ušća rijeke Drine u Savu, kao i za razvoj seoskog turizma. Afirmacija i razvoj eko-turizma Predsjednik „Eko-puta“ i koordinator projekta „Proširenje turističke ponude Grada Bijeljina razvojem eko-turizma“ Snežana Jagodić Vujić navela je da je cilj ovog…
Opširnije