Agro savjetiAgro vijesti

Uticaj niske temperature na domaće životinje

Moderna tehnologija uzgoja i intenzivna govedarska proizvodnja uslovile su način izgradnje štala, kao i tehnologije koje su u njima. U objektima koji su nedovoljno obezbijeđeni od spoljašnjih klimatskih faktora, povećavaju se potrebe za dodatnim regulisanjem mikroklime u štali, kao što su ventilatori, raspršivači itd. Držanje krava u štalama, ne podrazumijeva samo zaštitu životinja od…
Opširnije