Agro vijesti

O pravu na podsticaj u distriktu odlučivaće sud

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticaju u poljoprivrednoj proizvodnji, koji je nedavno usvojen u Skupštini distrikta, naći će se pred Apelacionim sudom, u postupku ocjene usklađenosti sa Statutom distrikta, kao najvišim pravnim aktom ove lokalne zajednice. Podnosioci inicijative su dva poljoprivrednika iz Bijeljine kojima je izmenama Zakona, osporeno pravo na podsticaj, iako imaju…
Opširnije