Agro intervjuAgro vijesti

Intervju Ljiljana Zenunović, šef Pododjeljenja za Šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH

Ekipa Agroportala je razgovarala sa Ljiljanom Zenunović, šefom Pododjeljenja za Šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH. Početak godine je uvijek dobra prilika da se sumiraju rezultati prethodne godine, ujedno da se najave planovi za narednu godinu. Gospođo Zenunović, 2018. godina je iza nas, na sreću nije bilo poplava. Šta je do sada urađeno na planu odbrane od poplava?
Opširnije