Agro reportažeAgro vijesti

Dva inženjera su grad zamijenili selom i počeli sa organskom proizvodnjom

Dvije godine je putovao po Srbiji i birao imanja. Izbor je pao na Valjevsku Kamenicu, preciznije, na posjed na granici tog sela i Gornje Bukovice. I to u trenutku kada je oglas već istekao, a imanje ipak ostalo neprodato. Iskonski osjećaj Tamo je ovog ljeta počeo da živi svoje snove. Da na pitanja o prednostima između sela i grada nepobitnim činjenicama govori u korist sela i da sa svojim…
Opširnije