Uslovi za izvoz mlijeka i sira iz BIH u Libiju | Agroportal.ba
Agro oglasiAgro vijesti

Uslovi za izvoz mlijeka i sira iz BIH u Libiju

Ambasada Bosne i Hercegovine u Tripoliju je obavijestila Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH da zainteresovani proizvođači mlijeka i sira iz Bosne i Hercegovine mogu plasirati svoje proizvode na tržište Libije pod određenim uslovima.

Proizvođači (izvoznici) se najprije moraju registrovati kod libijskog Fonda za stabilnost cijena. Za registraciju su potrebni sljedeći dokumenti:

 1. Uvodno pismo o kompaniji, uključujući puno ime, adresu, elektronsku poštu, telefon, faks, pripadnost/nacionalnost kompanije i djelatnost;
 2. Memorandum iz kojeg se vidi da je član udruženja (autorska prava)
 3. Potvrda Privredne komore u kojoj se navodi da je predmetno društvo registrovano u njoj, da obavlja registrovanu djelatnost i da nema primjedbi ili rezervi (kopija originala);
 4. Potvrda trgovačkog registra (kopija originala);
 5. Aktivni kapital društva ne smije biti manji od 1.000.000,00 USD odobren od banke;
 6. Najnoviji bilans stanja kompanije ovjeren od Odjeljenja za porez područja na kom se kompanija nalazi ili Odjeljenja koje je najbliže sjedištu kompanije;
 7. Službeno uvjerenje banke u kojoj kompanija ima otvoren račun, kojim se potvrđuje da kompanija nije proglasila bankrot, a koje ovjerava nadležni sud;
 8. Lista u kojoj se navode zemlje i koji proizvodi kompanije su isporučeni tim zemljama;
 9. Kompanija ima pravo da učestvuje u samo jednom od sljedećih proizvoda (šećer, riža, crni i zeleni čaj, ulje od kukuruza, pšenično brašno, paradajz pasta, tjestenine, konzervirana tunjevina, mlijeko u prahu i prerađeni sir);
 10. Katalog kompanija sa naglaskom na proizvođačke kompanije;
 11. Naknada za registraciju (1500 USD) naknadno treba biti uplaćena na naš račun;
 12. Svi zahtjevani dokumenti moraju biti ažurirani, prevedeni na arapski jezik, koji potvrdi Libijska ambasada u državi porijekla;
 13. Svi kontakti sa Fondom za stabilnost cijena trebaju se odvijati putem odobrenih komunikacionih kanala (obične pošte, faksa i elektronske pošte), sa izuzetkom predstavnika kompanija koji su zakonski ovlašteni da potpišu ugovore.
 14. Potvrda kompanije kojom je imenovan predstavnik kompanije;
 15. Price Stabiliti Fond imaće pravo da poništi bilo koju kompaniju iz Registra dobavljača ako se dokaže da je nesposobna izvršiti svoje ugovorne obaveze, kao i naplatiti punu odgovornost za posljedice. 

   

   

Navedene dokumente je potrebno ovjeriti u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ulica Musala 2, Sarajevo. Prema instrukcijama ambasade BiH, dokumente je dovoljno prevesti samo na engleski jezik bez obzira na uvjet iz tačke 12.

U skladu sa libijskim zakonom, kompanije koje izvoze u Libiju moraju imati ovlaštenog lokalnog agenta, pa je potrebno da zainteresirani bh. proizvođači mlijeka i sira po slobodnom izboru imenuju lokalnog predstavnika.

Izvor: Ministarstvo Spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BIH

Shares
Slične objave
Agro vijesti

Usvojen prijedlog pravilnika o podsticajima u Brčkom

Agro vijesti

Zabranjen uvoz 400 kilograma šljiva iz Sjeverne Makedonije