Ponedjeljak , 1 Juna 2020
Početak / Agro oglasi / 482.000 KM za razvoj šumarstva

482.000 KM za razvoj šumarstva

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS raspisalo je javni konkurs za dodjelu 482.000 maraka za radove i aktivnosti u okviru proširene reprodukcije šuma, glassrpske.

Namijena

Kako je navedeno u konkursu, novac je namijenjen za unapređenje proizvodnje šumskog reproduktivnog materijala. Te za obavljanje šumskouzgojnih radova i zaštitu šuma u vanrednim okolnostima. Osim toga, novac se može koristiti i za naučnoistraživački rad u šumarstvu. Ujedno i za finansiranje gazdovanja šumama na području krša i druge namjene za unapređenje šuma.

Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju privredna društva i druga pravna lica registrovana na teritoriji RS. Te udruženja građana i fizička lica koja su vlasnici šume i šumskog zemljišta, navedeno je u konkursu.

Sindikat zadovoljan

Predsjednik Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS Vlado Pavlović ističe da je ovaj vid ulaganja veoma koristan za razvoj šumarstva u smislu proširenja površina na kojima se gazduje na intenzivan način.

Ta sredstva se odnose na goleti i površine koje nisu pod kulturama, za otvaranje puteva. To je veliki podsticaj koji država daje od svih građana Srpske, pa je zbog toga utrošak tih sredstava pod posebnom lupom.

Zainteresovani sve informacije o konkursu mogu pronaći na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, gdje su dostupni i obrasci za prijavu.

Autor Redakcija

Redakcija
Prvi poljoprivredni portal Posavine i Semberije

Provjerite takođe

Siječemo više nego što pošumljavamo

U Republici Srpskoj je prisutan trend da se iz godine u godinu povećava posječena drvna …