Agro savjeti

Osnovni principi proizvodnje paradajza u objektima bez grijanja

Za uspjeh proizvodnje u zaštićenom prostoru od presudnog značaja je korišćenje dobro odnjegovanog kvalitetnog rasada. Rokovi sadnje uslovljeni su vrstom zaštićenog prostora i mogućnostima zagrijavanja. Odabir rasada Kvalitetan rasad paradajza u momentu sadnje treba da ima sledeće karakteristike: stablo visine 25–30 cm i debljine 8–10 mm. 6–8 krupnih tamnozelenih listova. nadzemnu…
Opširnije
Agro savjetiAgro vijesti

Proizvodnja goveđeg mesa

Uspješna proizvodnja goveđeg mesa na farmama zavisi u velikoj mjeri od genetskog potencijala i koncepta tehnologije tova. Tovna rasa i melezi Genetski potencijal, za intenzivnu proizvodnju, su tovne rase goveda i njihovi melezi. I melezi ( dvorasnih i trorasnih)…
Agro savjetiAgro vijesti

Vještačko osjemenjavanje svinja – najbrži put genetskog progresa

Vještačko osjemenjavanje svinja se prvi put pominje na državnim farmama bivšeg S.S.S.R-a, 30-ih godina prošlog vijeka. Prednosti osjemenjavanja Na našim prostorima V.O. se počelo promjenjivati prije 50-ak godina, tačnije 1963. godine. Kao osnovni razlozi uvođenja V.O. svinja navode se: Smanjenje rizika od unošenja zaraznih bolesti u farmu, Brži genetski napredak…
Opširnije
Agro savjeti

Kako organski proizvođači pripremaju zemljište

Zemljište u ogranskoj proizvodnji mora da bude bez prisustva hemikalija i pesticida. Pored toga, mora se primijeniti adekvatan način obrade. Veoma je važno sprečavanje zbijanja zemljišta i dubina oranja. Najveći problem ukonvencionalnoj poljoprivredi je…
Agro savjeti

Kako riješiti problem glodara? Agro savjet

Relativno topla i suha jesen, otežana obrada sa velikom količinom žetvenih ostataka na površini stvaraju optimalne uslove za masovno umnožavanje voluharica i drugih poljskih glodara. Mužijaci i ženke glodara veoma brzo dostižu polnu zrelost. Kod mnogih sitnih glodara ne postoji jasna sezona parenja i ono se obavlja tokom cijele godine. Izrazito su skloniprenamnoženjima, a prirodna…
Opširnije
Agro savjeti

Korisni insekti u voćarstvu

Kada govorimo o insektima često su prva asocijacija oni štetni. Međutim nisu svi insekti štetni, naprotiv, postoje mnogi korisni insekti ! Korisni insekti Oni vrše oprašivanje i pospješuju oplodnju. Neki su hrana korisnim pticama. Dok drugi kopaju tunele u…
Agro savjeti

Korisne ptice u voćarstvu

U savremenom načinu voćarenja, bilo da je riječ o integralnoj ili organskoj proizvodnji, biološke mjere zaštite od štetnih organizama imaju prednost ispred hemijskih mjera. Korisne ptice Jedna od bioloških metoda suzbijanja štetnih insekata (savijača cvijeta i lista, minera i dr.) u voćnjaku jeste pomoću ptica. Za većinu korisnih ptica savremeni voćnjaci, i pored izobilja hrane…
Opširnije