Cijene žitarica 13.09. – 17.09.2021. godine | Agroportal.ba
Pijačni barometar

Cijene žitarica 13.09. – 17.09.2021. godine

Prvi ugovor za kukuruz novog roda, rast cijena uljarica i pad cijene pšenice, obilježili su proteklu nedelju na robno-berzanskom tržištu. Ukupan promet za ovu nedelju na Produktnoj berzi je iznosio 2.005 tona robe, čija je finansijska vrijednost iznosila 80.250.650,00 dinara.
cijene žitarica

Foto: Produktna berza Novi Sad

Kukuruz
Žetva ranih hibrida kukuruza počela je na pojedinim lokacijama i rod 2021. godine se pojavio u ponudi od 24,00 din do 25,20 din/kg bez PDV-a. Prvi kupoprodajni ugovor je zaključen na cjenovnom nivou od 24,00 din/kg bez PDV-a za promptnu isporuku, što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cijenu. Za razliku od prethodne godine, gdje je trgovanje novim rodom počelo sredinom avgusta uslijed malih zaliha  na tržištu i nedostatku ponude, početak ovogodišnje žetve kreće u optimalnom roku. Statistički kada uporedimo cijene sa istim periodom prošle godine (19,50 din/kg bez PDV-a), cijena ove žitarice je viša za 23,08%. Protekle nedelje, ponuda starog roda je izostala preko “Produktne berze”, što je neuobičajeno. Možemo konstatovati da je smanjena aktivnost robno-berzanskih učesnika za kupovinom ove žitarice.
Soja
Cijena soje roda 2021. godine je imala uzlazni trend. Berzanski ugovori su realizovani u cjenovnom opsegu od 69,00 do 71,00 din/kg bez PDV-a, sa tendencijom rasta cijene. Razlog vidimo u slaboj ponudi, malo je operativne robe zbog uzdržanosti prodavaca. Tražnja je intenzivnija za razliku od prethodnog perioda kada je tržište bilo dosta mirnije. Ponderisana cijena je iznosila 70,00 din/kg bez PDV-a (77,00 din/kg sa PDV-om).
Suncokret
Žetva suncokreta privodi se kraju. Uslijed pojačane potražnje došlo je do rasta cijene. Trgovanje na paritetu FCA je bilo na cjenovnom nivou od 57,80 do 58,00 din/kg bez PDV-a, dok se ova uljarica na paritetu CPT plaćala 58,30 din/kg bez PDV-a. S obzirom na rast cijena na stranim tržištima, cijena ove uljarice se kreće u pozitivnom smjeru.
Na grafikonu su prikazane ponderisane cijene suncokreta u prethodne tri godine:
Pšenica

Pšenica drugu nedelju za redom bilježi stabilan cjenovni nivo. Ova žitarica je uzela apsolutni količinski primat u trgovanju, a trgovanje je bilo u cjenovnom rasponu od 25,60 din/kg do 25,90 din/kg sa klauzulom „gratis lager“ septembar/oktobar. U strukturi kupaca dominiraju izvoznici i trgovci, dok tražnje od strane domaćih prerađivača nije bilo. Prosečna cijena trgovanja u protekloj nedelji je iznosila 25,81 din/kg bez PDV-a (28,39 sa PDV-om), što je za 0,76% niže u odnosu na prethodni uspoređujući podatak.

Pročitajte još...   Pijačni barometar Bijeljina 22.09.2020. godine
Soja

Sojinom sačmom sa 44% proteina se trgovalo po cijeni od 72,00 din/kg bez PDV-a.

Produktna berza Novi Sad
+381 21 442 935
office@proberza.co.rs
www.proberza.co.rs

0Shares
Slične objave
Pijačni barometar

Slaba ponuda i potražnja soje

Pijačni barometar

Kukuruz i dalje dominira na berzi