Cijene žitarica 19.07. – 23.07.2021. | Agroportal.ba
Pijačni barometar

Cijene žitarica 19.07. – 23.07.2021.

Cijene žitarica za period 19.07. – 23.07.2021. kako se trgovalo tokom nedelje za nama. Došlo je do povećane aktivnosti robno-berzanskih učesnika u odnosu na prethodnu sedmicu. Osnovni uzrok je skok cijena pšenice. Koja je bila najtraženija berzanska roba. Ukupan promet je iznosio 3.267 tona, što je za  243,92% više nego prethodne nedelje. Dok je finansijska vrijednost prometovane robe viša za 249,58%.

cijene žitarica

Foto: Produktna berza Novi Sad

Pšenica

U strukturi prometa dominantno mjesto zauzima pšenica sa ukupno prometovanom količinom od 2.657 tona. Početkom nedelje, pšenica je bila primarni poljoprivredni proizvod koji je najviše imao uzlazni trend u Čikagu. Dešavanja na međunarodnom tržištu i uticaj cijena u svetu, kao i unutrašnji faktori na domaćem tržištu doveli su do toga da ova žitarica zabilježi pozitivan cjenovni trend. Kupoprodajni ugovori za promptnu isporuku, u zavisnosti od kvaliteta robe, kretali su se u veoma širokom cjenovnom rasponu od 19,50 din/kg do 20,60 din/kg bez PDV-a (21,45 do 22,66 din/kg sa PDV-om).

Pročitajte još...   Cijene žitarica 13.09. - 17.09.2021. godine

Najveće interesovanje je bilo za kupovinom pšenice sa klauzulom „gratis lager“ do 30. septembra, a svi berzanski ugovori su zaključeni po jedinstvenoj cijeni od 21,00 din/kg bez PDV-a (23,10 sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, cijena je viša za 1,41%. Krajem nedelje došlo je do smirivanja tržišta i veće ponude u odnosu na tražnju.

Kukuruz

Tržište kukuruza je mirnije u odnosu na prethodni period. Potpuno odsustvo izvozne tražnje za ovom žitaricom, dovelo je do pada cijena od 1,16%. O tome govori podatak da je zaključen jedan berzanski ugovor po cijeni od 25,50 din/kg bez PDV-a (28,05 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cijenu. Do kraja nedelje ponuda se kretala u cjenovnom rasponu od 25,30 din/kg do 26,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od brzine preuzimanja.

Pročitajte još...   Poljoprivrednici upozoravaju na pad kvaliteta i smanjenje prinosa usjeva
Soja

Kod sojinog zrna pad cijene je bio najizraženiji. Protekle nedelje je ovaj trend bio veoma primetan. Ugovori su zaključeni u rasponu cijena od 71,00 do 71,50 din/kg bez PDV-a (78,10 din/kg do78,65 din/kg sa PDV-om), sa jasno izraženom tendencijom negativnog trenda. U odnosu na prethodni upoređujući podatak, cijena je niža za 4,62%. Bez obzira na silazni trend, za razliku od prethodna dva mjeseca gdje je bila prisutna potpuna pasivnost na tržištu, ove nedelja donosi promjene u vidu izraženije tražnje za ovom uljaricom.

Uljana repica

Uljana repica, na paritetu FCA Bačka, SRPS kvaliteta uz obračun kvaliteta, prometovana je po cijeni od 60,19 din/kg bez PDV-a (66,21 din/kg sa PDV-om).

Produktna berza Novi Sad
+381 21 442 935
office@proberza.co.rs
www.proberza.co.rs

0Shares
Slične objave
Pijačni barometar

Slaba ponuda i potražnja soje

Pijačni barometar

Kukuruz i dalje dominira na berzi