Pijačni barometar 12.09.2017. | Agroportal.ba
Pijačni barometar

Pijačni barometar 12.09.2017.

Rb. Naziv Cijena 1/kg. KM
1 Prasad 2,70 – 3,20
2 Tovne svinje (u klasi) 3,00 – 3,10
3 Tovne svinje (bez klase) 2,50 – 2,70
4 Krmače 2,00 – 2,20
5 Jagnjad 5,00 – 5,50
6 Ovce 3,00
7 Telad – ženska 7,50 – 8,00
8 Telad – muška 8,00 – 8,50
Shares
Slične objave
Pijačni barometar

Pijačni barometar 15.06.2021. godine

Pijačni barometar

Pijačni barometar 08.06.2021. godine