Donesen Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlaštenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama (GMO) | Agroportal.ba
Agro vijesti

Donesen Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlaštenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama (GMO)

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 114. sjednici donijelo Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlaštenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modifikovanih organizama (GMO) i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potiču od GMO.

[tie_full_img][/tie_full_img]

Pravilnikom se propisuje ovlašćivanje laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO koje na jedinstven način sprovode nadležni organi entiteta i Brčko distrikta BiH. Takođe je propisano uspostavljanje liste ovlaštenih laboratorija za oblast GMO-a u Bosni i Hercegovini.

Obuhvaćen je postupak ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama i proizvoda. Koji se sastoje, sadrže ili potječu od genetički modificiranih organizama za hranu, hranu za životinje, reprodukcijski  materijal u poljoprivredi  i šumarstvu te sredstva za zaštitu bilja.

Pročitajte još...   Uvođenje PDV-a, novi pravilnici, projekti i planovi za budućnost

Shodno odredbama Pravilnika, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Odjel za poljoprivredu Brčko Distrikta.  BiH ovlašćuju ispitne laboratorije za kontrolu. Ispitivanje i praćenje GMO i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO. Nakon ovlašćivanja, Rješenja o ovlaštenju laboratorija dostavljaju Agenciji za sigurnost hrane BiH. Ona ih upisuje na jedinstvenu listu ispitnih laboratorija u BiH za oblast GMO. Lista će biti objavljena u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Agencije.

Pročitajte još...   Zvjezdana Plantaža, 100% organski proizvodi od Aronije

Na osnovu člana 16. Zakona o GMO („Službeni glasnik BiH“, broj 23/09). Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije i uz mišljenje Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine. Uređuje postupak ocjenjivanja i ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO-a.

Izvor: Agencija za Hranu BIH

Shares
Slične objave
Agro vijesti

Agroanalitičar Žarko Galetin savjetuje ratare da sačekaju sa prodajom žita

Agro vijesti

Oznaka geografskog porijekla semberskog kupusa