Javni poziv za podizanje zasada i proizvodnju crvene paprika | Agroportal.ba
Agro oglasiAgro vijesti

Javni poziv za podizanje zasada i proizvodnju crvene paprika

U okviru projekta „Jačanje integralne poljoprivredne proizvodnje za smanjenje nezaposlenosti i supstituciju uvoza u prerađivačkoj industriji”, raspisan je javni poziv za fizička lica sa područja Grada Bijeljina, za podršku u aktivnostima podizanja zasada i proizvodnje crvene paprike. Opšti cilj projekta je davanje doprinosa smanjenju nezaposlenosti na području Bijeljine, te povećanju konkurentnosti lokalnih poljoprivrednih proizvođača. Vodeći implementator projekta je udruženje Centri civilnih inicijativa (CCI), a partneri su Grad Bijeljina, Zavod za zapošljavanje RS – filijala Bijeljina, “Sava Semberija d.o.o.” Bijeljina, te Ustanova za obrazovanje odraslih “Dositej” iz Bijeljine.

[tie_full_img][/tie_full_img]

Između ostalog, plan je da se projektom podrži 50 nezaposlenih osoba, vlasnika ili uživalaca prava nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava i obradivog zemljišta (2,5 duluma), da se obuče tehikama uzgoja, te snabdiju neophodnim repromaterijalima za proizvodnju crvene paprike (cca 600 tona). S obzirom da se radi o deficitarnoj sirovini, projektom je definisano da sav prihod bude plasiran u domaćoj prerađivačkoj industriji – preduzeću „Sava Semberija“ d.o.o. Bijeljina, po unaprijed ugovorenoj otkupnoj cijeni.

Korist za aplikante

 • Odabrani poljoprivredni proizvođači će tokom projekta dobiti:
 • sertifikovanu obuku o povrtlarstvu, sa posebnim akcentom na uzgoj crvene paprike i proizvodnju rasade,
 • kvalitetan sadni materijal crvene paprike,
 • adekvatna sredstva zaštite od bolesti nasada,
 • osiguranje nasada od nesreće
 • đubrivo,
 • sufinansiran sistem za navodnjavanja.
 • podršku konsultanata poljoprivredne struke u svim fazama uzgoja crvene paprike,
 • ugovorom obezbjeđen plasman paprike u preduzeću Sava Semberija doo. Bijeljina.
Pročitajte još...   Dok mladi sanjaju o odlasku u inostranstvo, Bojkić zadovoljan na selu

Ciljna populacija

Prednost u podršci će imati teško zapošljive osobe kao što su:

 • žene,
 • mladi do 30 godina,
 • osobe preko 50 godina starosti,
 • osobe sa invaliditetom,
 • povratnici
 • nacionalne manjine
 • žrtve nasilja

Opšti uslovi apliciranja

Pravo u apliciranju imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

Podnosilac mora biti nezaposlena osoba registrovana na Zavodu za zapošljavanje RS – filijala Bijeljina kao aktivni tražilac posla

Podnosilac mora imati najmanje 6 mjeseci registrovano nekomercijalno poljoprivredno gazdinstvo, raspolagati sa poljoprivrednim zemljištem (od minimalno 2.5 duluma) ili posjedovati ugovor o korišćenju zemljišta za naredne 2 godine.

Podnosilac prijave mora imati prebivalište i baviti se poljoprivrednom djelatnošću na teritoriji Grada Bijeljina, te mora imati prethodno iskustvo u povrtarskoj proizvodnji;

Parcela na kojoj će se pokrenuti proizvodnja crvene paprike mora imati pristup putu i stalni izvor čiste vode za navodnjavanje (česma, bunar, čatrnja, potok i sl.);

Zemljište za proizvodnju paprike treba ispunjavati potrebne agrotehničke i Agro pedološke uslove (osunčano i odgovarajućeg kvaliteta, zemljište ne smije biti močvarno i sa depresijama u kojima se zadržava voda i sl.)

Napomena: Pored navedenog, poljoprivredni proizvođač prihvata obavezu da će u drugoj polovini implementacije projekta (oktobar –decembar 2018. g.), svoje nekomercijalno gazdinstvo preregistrovati u komercijalno (na najmanje 12 mjeseci), s ciljem da se nakon sticanja statusa zaposlenog u tom periodu, briše sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS.

Način objave javnog poziva, apliciranja i obavještavanja korisnika

Javni poziv će biti otvoren 20 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske-filijala Bijeljina. Poziv će biti objavljen i na službenim web stranicama Grada Bijeljine, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – filijala Bijeljina, Centara civilnih inicijativa, te putem lokalnih medija. Prateća dokumentacija Javnom pozivu su „Smjernice za podnošenje prijave na javni poziv“, „Prijavni obrazac“ i „Izjava o saglasnosti“ – dokumenti koji se mogu preuzeti na web adresama www.zzzrs.net te www.cci.ba. Dodatno, kompletna prijavna dokumentacija može se i lično preuzeti u kancelariji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – filijala Bijeljina, te kancelariji Centara civilnih inicijativa na dole navedenim adresama.

Pročitajte još...   "Budućnost Maline" - Prvi kongres malinarstva Federacije BiH

Zainteresovana lica treba da popunjen Prijavni obrazac, uz prateću dokumentaciju, šalju poštom ili lično dostave u prostorije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – filijala Bijeljina (adresa: Karađorđeva br 15, 76300 Bijeljina) ili prostorije Centara civilnih inicijativa (adresa: Gavrila Principa 1A, 76300 Bijeljina).

Rok za prijavu korisnika je 21. novembar 2017. godine do 15 časova.

Sve prijave koje se dostavljaju putem pošte moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na Projekat „Jačanje integralne poljoprivredne proizvodnje za smanjenje nezaposlenosti i supstituciju uvoza u prerađivačkoj industriji”.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 55 222 112 ili e-mail javnipoziv@ccibh.org.

0Shares
Slične objave
Agro vijesti

Poljoprivrednici razapeti između proizvodnje i očuvanja prirode

Agro vijesti

Poljoprivrednici zabrinuti zbog promjene vremena: Hoće li proljetni mraz uništiti voće?