Javni poziv za podizanje zasada i proizvodnju crvene paprika | Agroportal.ba
Agro oglasiAgro vijesti

Javni poziv za podizanje zasada i proizvodnju crvene paprika

U okviru projekta „Jačanje integralne poljoprivredne proizvodnje za smanjenje nezaposlenosti i supstituciju uvoza u prerađivačkoj industriji”, raspisan je javni poziv za fizička lica sa područja Grada Bijeljina, za podršku u aktivnostima podizanja zasada i proizvodnje crvene paprike. Opšti cilj projekta je davanje doprinosa smanjenju nezaposlenosti na području Bijeljine, te povećanju konkurentnosti lokalnih poljoprivrednih proizvođača. Vodeći implementator projekta je udruženje Centri civilnih inicijativa (CCI), a partneri su Grad Bijeljina, Zavod za zapošljavanje RS – filijala Bijeljina, “Sava Semberija d.o.o.” Bijeljina, te Ustanova za obrazovanje odraslih “Dositej” iz Bijeljine.

[tie_full_img][/tie_full_img]

Između ostalog, plan je da se projektom podrži 50 nezaposlenih osoba, vlasnika ili uživalaca prava nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava i obradivog zemljišta (2,5 duluma), da se obuče tehikama uzgoja, te snabdiju neophodnim repromaterijalima za proizvodnju crvene paprike (cca 600 tona). S obzirom da se radi o deficitarnoj sirovini, projektom je definisano da sav prihod bude plasiran u domaćoj prerađivačkoj industriji – preduzeću „Sava Semberija“ d.o.o. Bijeljina, po unaprijed ugovorenoj otkupnoj cijeni.

Korist za aplikante

 • Odabrani poljoprivredni proizvođači će tokom projekta dobiti:
 • sertifikovanu obuku o povrtlarstvu, sa posebnim akcentom na uzgoj crvene paprike i proizvodnju rasade,
 • kvalitetan sadni materijal crvene paprike,
 • adekvatna sredstva zaštite od bolesti nasada,
 • osiguranje nasada od nesreće
 • đubrivo,
 • sufinansiran sistem za navodnjavanja.
 • podršku konsultanata poljoprivredne struke u svim fazama uzgoja crvene paprike,
 • ugovorom obezbjeđen plasman paprike u preduzeću Sava Semberija doo. Bijeljina.
Pročitajte još...   Pašalić za Agroportal, šta smo poduzeli te šta planiramo u 2020. godini

Ciljna populacija

Prednost u podršci će imati teško zapošljive osobe kao što su:

 • žene,
 • mladi do 30 godina,
 • osobe preko 50 godina starosti,
 • osobe sa invaliditetom,
 • povratnici
 • nacionalne manjine
 • žrtve nasilja

Opšti uslovi apliciranja

Pravo u apliciranju imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

Podnosilac mora biti nezaposlena osoba registrovana na Zavodu za zapošljavanje RS – filijala Bijeljina kao aktivni tražilac posla

Podnosilac mora imati najmanje 6 mjeseci registrovano nekomercijalno poljoprivredno gazdinstvo, raspolagati sa poljoprivrednim zemljištem (od minimalno 2.5 duluma) ili posjedovati ugovor o korišćenju zemljišta za naredne 2 godine.

Podnosilac prijave mora imati prebivalište i baviti se poljoprivrednom djelatnošću na teritoriji Grada Bijeljina, te mora imati prethodno iskustvo u povrtarskoj proizvodnji;

Parcela na kojoj će se pokrenuti proizvodnja crvene paprike mora imati pristup putu i stalni izvor čiste vode za navodnjavanje (česma, bunar, čatrnja, potok i sl.);

Zemljište za proizvodnju paprike treba ispunjavati potrebne agrotehničke i Agro pedološke uslove (osunčano i odgovarajućeg kvaliteta, zemljište ne smije biti močvarno i sa depresijama u kojima se zadržava voda i sl.)

Napomena: Pored navedenog, poljoprivredni proizvođač prihvata obavezu da će u drugoj polovini implementacije projekta (oktobar –decembar 2018. g.), svoje nekomercijalno gazdinstvo preregistrovati u komercijalno (na najmanje 12 mjeseci), s ciljem da se nakon sticanja statusa zaposlenog u tom periodu, briše sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS.

Način objave javnog poziva, apliciranja i obavještavanja korisnika

Javni poziv će biti otvoren 20 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske-filijala Bijeljina. Poziv će biti objavljen i na službenim web stranicama Grada Bijeljine, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – filijala Bijeljina, Centara civilnih inicijativa, te putem lokalnih medija. Prateća dokumentacija Javnom pozivu su „Smjernice za podnošenje prijave na javni poziv“, „Prijavni obrazac“ i „Izjava o saglasnosti“ – dokumenti koji se mogu preuzeti na web adresama www.zzzrs.net te www.cci.ba. Dodatno, kompletna prijavna dokumentacija može se i lično preuzeti u kancelariji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – filijala Bijeljina, te kancelariji Centara civilnih inicijativa na dole navedenim adresama.

Pročitajte još...   Toplotni stres kod krava

Zainteresovana lica treba da popunjen Prijavni obrazac, uz prateću dokumentaciju, šalju poštom ili lično dostave u prostorije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – filijala Bijeljina (adresa: Karađorđeva br 15, 76300 Bijeljina) ili prostorije Centara civilnih inicijativa (adresa: Gavrila Principa 1A, 76300 Bijeljina).

Rok za prijavu korisnika je 21. novembar 2017. godine do 15 časova.

Sve prijave koje se dostavljaju putem pošte moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na Projekat „Jačanje integralne poljoprivredne proizvodnje za smanjenje nezaposlenosti i supstituciju uvoza u prerađivačkoj industriji”.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 55 222 112 ili e-mail javnipoziv@ccibh.org.

Shares
Slične objave
Agro vijesti

Cijena proizvodnje hrane raste - prijeti li nam nestašica povrća?

Agro vijesti

Završena kontrola: Mljekare moraju sniziti cijenu mlijeka