Jesenja sjetva u Bijeljini smanjena za 657 hektara | Agroportal.ba
Agro vijesti

Jesenja sjetva u Bijeljini smanjena za 657 hektara

Prema informaciji bijeljinskog Odjeljenja za poljoprivredu, koju je usvojila Skupština Grada na 21. sjednici održanoj 29. novembra, ovogodišnju žetvu strnih žita, prije svega pšenice, karakterisali su izuzetno loši vremenski uslovi i neuobičajeno dug rok trajanja žetve.

S obzirom na vremenske uslove, rezultati su solidni

Naime, visoke temperature tokom mjeseca aprila i maja su ubrzale zrenje strnih žita. Te je žetva počela znatno ranije u odnosu na prethodne godine. Prvi otkosi ječma pali su već krajem mjeseca maja, uz povoljne vremenske uslove žetva je brzo završena, uz solidne prinose i odgovarajući kvalitet samog zrna.

Kod žetve pšenice situacija je bila znatno drugačija. Počela polovinom mjeseca juna. Pratila ju je česta smjena kiše i sunca, kao i toplog i hladnog vremena. Žetva je više puta prekidana zbog kiše, pa je okončana oko 20. jula.

S obzirom na vremenske uslove tokom trajanja žetve, može se reći da je prosječan prinos od 4,5 tona po hektaru solidan, dok je kvalitet zrna sa svakom kišom bio sve lošiji. Ostvareni su solidni proizvodni rezultati što se tiče prinosa po jedinici površine, kako kod strnih žita, tako i uljane repice.

Pročitajte još...   Pijačni barometar Bijeljina 07.07.2020. godine

Zbog čestih kiša, koje su padale u najnepogodnije vrijeme završetka vegetacije i pune zrelosti pšenice, sa kvalitetom zrna pšenice i njenom predajom mlinarima poljoprivredni proizvođači su ove godine imali posebnih problema.

Jesenja sjetva

Ove jeseni na području Grada Bijeljina planira se sjetva 18.065 hektara (pšenica 14.350,  ječam 2.800, uljana repica 500, tritikale 240, krmno bilje 100, povrće 40 i zob na 35 hektara). To je u odnosu na prethodnu godinu smanjenje površina za 657 hektara ili 3,6 odsto.

Osnovni razlozi za smanjenje sjetvenih površina, prije svega pod pšenicom, su finansijske prirode zbog njene niske otkupne cijene. Kao i lošeg kvalitet ovogodišnjeg roda.

Isto tako, imajući u vidu da je pšenica osnovna životna namirnica stanovništva, poljoprivrednici očekuju dalje i sveobuhvatnije podsticanje ove proizvodnje sa viših nivoa vlasti. Ujedno i  pronalaženje načina za sprečavanje ucjenjivačkog odnosa mlinara prema poljoprivrednim proizvođačima u vrijeme žetve i otkupa pšenice. Stoji navedeno u informaciji gradskog Odjeljenja za poljoprivredu.

Zaštita poljoprivrednika

U svakom slučaju, nužno je da se u narednom periodu zauzme jasan stav prema proizvodnji pšenice. Prije svega oko određivanja njene zaštitne cijene. Time bi se zaštitili i proizvođači i potrošači. Proizvodnja pšenice je isuviše važna da bi se prepustila tržišnoj stihiji i volji mlinara da odlučuju o njenoj sudbini.

Pročitajte još...   Vlada prihvatila informaciju o konsolidaciji Agrokomerca

Isto tako, imajući u vidu da je visina prinosa po jedinici površine i kvalitet zrna u direktnoj zavisnosti od primijenjene agrotehnike, a što je opet vezano za visinu podsticaja kao i visinu otkupne cijene. Od resornog Ministarstva i Vlade RS se očekuje pomoć u obezbjeđivanju uslova za kvalitetniju i obimniju proizvodnju sa postojećih površina. U tom smislu, Odjeljenje za poljoprivredu je predložilo Skupštini da pokrene inicijativu prema Ministarstvu da se uvaži zahtjev mlinara za donošenje Pravilnika o kvalitetu merkantilne pšenice. Na osnovu toga bi se utvrdila njena realna zaštitna cijena za rod 2019. godine. Traži se takođe da se ponovi Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih podsticaja za kapitalne investicije. Posebno za mehanizaciju, samo za fizička lica.

Takođe, od Vlade Srpske i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH je zatraženo iznalaženje najpovoljnijih mehanizama zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje.

  • Spriječavanje prekomjernog uvoza poljoprivrednih proizvoda,
  • podsticanja izvoza,
  • namjenskog korišćenja sredstava od naplaćenih prelevmana,
  • izjednačavanja podsticaja sa zemljama iz okruženja
  • i njihove isplate u što kraćim rokovima.
Shares
Slične objave
Agro vijesti

Poljoprivrednik Ibrahim Aganović kasnom sortom jagoda prevario mrazeve

Agro vijesti

Proizvođači paprika iz Doboja s njiva stigli na predavanje